Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017-2021.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013-2017.)

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća

1. sjednica (15.6.2021.)

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Javni poziv na cijepljenje protiv bolesti COVID-19

POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

NATJEČAJ za dodjelu javne površine za postavljanje prodajnog štanda - Kastanija

Konačni rezultati izbora zamj. gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova-talijanska nacionalna manjina (objava: 20.5.2021/10:15h)

Konačni rezultati izbora gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova (objava: 20.5.2021/10:15h)

Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova (objava: 20.5.2021/10:15h)

Stožer CZRH-Izmjena Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama (Pučka otvorena učilišta i autoškole-predavanja po modelu A /uživo/)

REZULTATI IZBORA zamjenika gradonačelnika iz reda talijanske nacionalne manjine (objavljeno: 17.5.2021./11h)

REZULTATI IZBORA gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova (objavljeno: 17.5.2021./11h)

REZULTATI IZBORA članova Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova (objava: 17.5.2021./11h)

III. Izmjene i dopune DPU Područja Vidal (SN 02/21)

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova (SN 02/21)

Izmjene i dopune UPU sportske zone i dijela naselja Karpinjan (SN 02/21)

Stožer CZIŽ - Odluka o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama u IŽ od 17. 5. 2021.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novigrada-Cittanova u 2021. godini

PROGRAM POTPORA poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu

Izvješće o dodijeljenim bespovratnim potporama za 2020. godinu

Stožer CZRH - Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje IŽ (3.5.2021.)

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Gradskog vijeća (objavljeno: 30.4.2021./14:50h)

Pravovaljana kandidatura i zbirna lista za izbor zamjenika gradonačelnika-talijanska manjina (objava: 30.4.2021./14:40h)

Pravovaljana kandidatura i zbirna lista za izbor gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova (objavljeno: 30.4.2021/14:30h)

STOŽER CZIZ - Odluka o modelu nastave od 3.-7. svibnja 2021

Natječaj za zakup djela građevinskog zemljišta -Tere k.č.br. 2770-1

Odluka o izmjeni Odluke uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije

STOŽER CZIŽ - Odluka o produljenju Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama na području IŽ do 3.5.2021.

OGLAS za upis djece u Dječji vrtić Suncokret–Scuola dell'infanzia Girasole za pedagošku godinu 2021./2022.

OGLAS za upis djece u Dječji vrtić Tičići za pedagošku godinu 2021./2022.

Odluka Stožera CZ Istarske županije o načinu odvijanja nastave o školama 21.04.2021.

Obavijest o ovjeri očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature te zaprimanju prijedloga kandidacijskih lista i kandidatura

Program ukupnog razvoja Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2021-2027.

Stožer CZIŽ - Odluka o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama u IŽ (19-23.4.2021.)

Odluka o organizaciji, upravljanju, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima

Odluka o produljenju nužnih epidemioloških mjera za područje IŽ do 26.4. (12.4.2021.)

Stožer CZIŽ – Odluka o odvijanju nastave u osnovnim i srednjim školama (12.-17.4.2021.)

35. sjednica (13.4.2021.)

35. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Obavijest o prekidu vodoopskrbe - 31. 3. 2021. / 10-15 h - Stancija Bružada

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u 2021. godini

Stožer CŽRH - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije (30.3.2021.)

Stožer CZ IŽ - Odluka o smanjenju redovitog programa djelatnosti Opće bolnice Pula (29.3.2021.)

Stožer CZ IŽ - Odluka o lokacijama cijepljenja na području Pule i Poreča (29.3.2021.)

Stožer CZIŽ - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera (29.3.2021.)

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu na radno mjesto - Prometni redar

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda – Mandrač (pozicija 12)

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska – Mlinska ulica

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska – ul. Carlotte Grisi

JAVNI POZIV za sufinanciranje sanacije pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Velika ulica 31

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - ul. Rotonda 14

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - ul. Male Gospe 2

Neapolis d.o.o. Novigrad - Cjenici usluga

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

Odluka o izradi II Izmjena i dopuna DPU Radne zone Sveti Vidal

Službene novine 2021.

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2020.

Izvješće o raspoređenim i isplaćenim sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka u 2020. godini

34. sjednica (22.2.2021.)

34. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju s javnošću o PUR-u Grada Novigrada-Cittanova 2021-2027

Grad Novigrad-Cittanova-Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2020. godini

Javni poziv - Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole-Dogradnja dječjeg vrtića

JAVNA NABAVA 2021.

Cjenik dimnjačarskih usluga

Stožer CZRH - Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere

Zahtjev za prijavu promjene podataka obveznika plaćanja naknade za uređenje voda

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - Trg Poceto 3

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - ul. Gradskih vrata 11

Istarski vodovod - Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom - 21.1.2021.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Stancija Vinjeri

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu

Stožer CZIŽ - Odluka o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području IŽ u 2. polugodištu šk. godine 2020/21

II. Izmjene i dopune UPU Stancijeta (SN GN 17/20)

III. Izmjene i dopune DPU Područja Vidal - Izvješće o javnoj raspravi

Stožer CZIŽ - Priopćenje za javnost - potres na području Republike Hrvatske

Izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova (22.12.2020.)

Program ukupnog razvoja Grada Novigrada-Cittanova 2021 - 2027

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu (22.12.2020.)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu (22.12.2020.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu

Stožer CZIŽ - Obavijest o početku izdavanja Propusnica za nužna kretanja između županija

STOŽER CZ IŽ - Povratak sa školovanja – Nužna potreba primjene svih propisanih epidemioloških mjera

Apel Stožera CZ IŽ, istarskog župana i svih gradonačelnika žiteljima Istarske županije

Odluka o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu - Referent za opće i komunalne poslove

Konačna lista prvenstva za kupnju stana po Programu subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova

33. sjednica (22.12.2020.)

33. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

32. sjednica (15.12.2020.)

[ 1 / 9 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.