Vijesti

Vrijeme je za tretiranje vinove loze protiv američkog cvrčka

12.06.2017. /// Novigrad Vijesti / Poljoprivreda
Iz savjetodavne poljoprivredne službe upozoravaju vinogradare kako je u Istri na širem području i prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO. Popis svih katarstaskih općina na čijem je području fitoplazma potvrđena nalazi se u Narodnim novinama br. 51/17.

Simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi krajem lipnja, u srpnju i kolovozu.
Kod većine sorti rubovi lišća se uvijaju prema dolje (kod malvazije ne), pa listovi u većini slučajeva poprime trokutast izgled. Kod bijelih sorti boja lišća je svijetlo zelena do zlatno žuta, a kod tamnih sorti poprima crvenkastu boju. Oboljelo lišće dozrijeva ranije, a otpada kasnije. Lišće je krto i stiskom u ruci se lomi. Karakteristično je također da mladice ne dozrijevaju ravnomjerno, a najčešće ostaju potpuno zelene do kraja vegetacije.

Fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke prenose cikade, a bolest se može širiti i zaraženim sadnim materijalom. Direktnih mjera za suzbijanje fitoplazmi nema, pa je potrebno indirektnim mjerama, kao što su sadnja zdravog sadnog materijala i suzbijanje vektora, spriječiti pojavu i širenje fitoplazmi. Cikada, poznata pod nazivom američki cvrčak (Scaphoides titanus ) prenosi fitoplazmu Flavescens doree.

Na zaraženim i sigurnosnim područjima potrebno je provoditi mjere zaštite usmjerene protiv američkog cvrčka. Vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (NN 46/17). Također, donesena je i Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprečavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree (NN 51/17). Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja (područje najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma) i sigurnosnog područja oko žarišta, najmanje 5 km od granice zaraženog područja.

Sredinom lipnja vrijeme je za provedbu prvog tretiranja. Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Actara 25 WG, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Asset te Cythrin Max. Radi zaštite pčela tretiranje treba obavljati u vrijeme kada pčele ne lete, tj. u večernjim satima.

Upućuju se svi vinogradari s područja Istre da su obvezni:
- provoditi redovite vizualne preglede vinove loze radi uočavanja eventualnih simptoma zaraze
- izvještavati nadležnog fitosanitarnog inspektora o uočenim simptomima zaraze
- uklanjati i uništavati, o vlastitom trošku, trsove koje je nadležni fitosanitarni inspektor rješenjem naredio
- krčiti zaražene vinograde i običnu pavitinu – sporednu biljku domaćina zlatne žutice
- pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča od početka srpnja do kraja rujna
- suzbijati američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze.

Vinogradare se također upozorava da u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB). Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.