Vijesti

Usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a “Pinna Nobilis”

16.06.2017. /// Novigrad Vijesti / Poljoprivreda
Ovih dana održane su dvije aktivnosti Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna nobilis”: radionica za djelatnike, članove i volontere LAGUR-a „Pinna nobilis“, na temu efikasnog upravljanja LAGUR-om, te izvanredna sjednica Skupštine, na kojoj je usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a „Pinna nobilis“ za razdoblje 2014.-2020.

Radionica „Efikasno upravljanje LAGUR-om“ sastavni je dio akcija osposobljavanja lokalnih dionika koje se provode u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Cilj radionice bio je ojačati organizacijske kapacitete LAGUR-a „Pinna nobilis“ te podići razinu znanja i vještina djelatnika i članova o kvalitetnom upravljanju udrugom. S tim u svezi obrađene su sljedeće teme: izrada godišnjih operativnih/akcijskih planova, praćenje i vrednovanje strategije, ocjenjivanje uspješnosti provedbe LRSR i godišnjih operativnih planova, način odabira projekata i kriteriji za odabir projekata u okviru LRSR, te financijski plan provedbe LRSR i rada LAGUR-a „Pinna nobilis“.

Među sudionicima se razvila rasprava o metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe LRSR s ciljem identifikacije problema i poteškoća, nadzora nad ostvarenjem rezultata LRSR i provedenih mjera, te opće ocjene o učinkovitosti provedbe LRSR i njenom utjecaju na LAGUR područje.

Nakon radionice održana je izvanredna sjednica Skupštine, na kojoj je jednoglasno donesena Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a „Pinna nobilis“ za razdoblje 2014.-2020.

Podsjetimo, Lokalna se razvojna strategija u ribarstvu izrađivala u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. U okviru navedene potpore LAGUR „Pinna nobilis“ ima obvezu dostaviti strategiju na ocjenjivanje i odobrenje Upravi ribarstva s rokom 1. srpnja 2017.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba koje doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj. LAGUR „Pinna nobilis“ je započela s izradom LRSR-a početkom ožujka 2017. godine. Za potrebe izrade LRSR-a, organizirano je ukupno pet radionica – dvije namijenjene članovima, djelatnicima i volonterima LAGUR-a, a tri namijenjene za širu javnost. Uz to, lokalni dionici koji su sudjelovali na radionicama imali su priliku komentirati SWOT analizu, ali i cjelovitu strategiju u procesu javnog savjetovanja.

Zahvaljujući visokom interesu i angažmanu lokalnih dionika LAGUR „Pinna nobilis“ je izradio svoju prvu strategiju razvoja ribarstvenog LAGUR područja kojom su definirana četiri strateška cilja: poticati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti, osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske tradicije i baštine, zaštititi i očuvati bioraznolikost LAGUR područja, doprinijeti povećanju ribljeg fond te unaprijediti stanje okoliša te ojačati kapacitete LAGUR-a i lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje sa svrhom osnaživanja cijelog LAGUR područja.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.