Vijesti

Uredovanje gradske uprave Grada Novigrada-Cittanova od 15. lipnja 2020. - Preporuke i upute

10.06.2020. /// Novigrad Vijesti
Od ponedjeljka 15. lipnja 2020. stranke će u slučaju opravdane potrebe moći ostvariti neposredni kontakt s nadležnim službenikom/službenicom gradske Uprave Grada Novigrada-Cittanova u uredima službenika. Kad god je to moguće, preporuča se komunikacija i pružanje tražene usluge odnosno informacije putem telefona, e-maila ili drugim elektronskim načinom komunikacije. Ulaz u prostorije gradske uprave, kao i sva pritom ostvarena komunikacija, i nadalje će se odvijati u skladu s epidemiološkim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Preporuke i upute za prijem i rad sa strankama:

- Na ulazu u zgradu gradske uprave postavljene su obavijesti za stranke i treće osobe o načinu prijema stranaka, te telefonski brojevi/e-mail adrese za najavu dolaska (kontakti gradske uprave dostupni su OVDJE)
- Svaki dolazak stranke mora biti unaprijed dogovoren telefonom ili e-mailom
- Stranka se prima isključivo u unaprijed dogovorenom terminu
- Stranka je prilikom ulaska u zgradu gradske uprave obavezna nositi zaštitnu masku za lice
- Prijem stranaka obavljat će se u uredima službenika
- Nadležni službenik/službenica će legitimirati stranku, unijeti potrebne podatke, te evidentirati vrijeme dolaska i odlaska iz zgrade
- Strankama i svim trećim osobama mjerit će se temperatura pri ulasku u zgradu; ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C ulaz u zgradu neće se dozvoliti
- Stranke i treće osobe moraju dezinficirati ruke prilikom ulaska/izlaska iz zgrade (sredstvo za dezinfekciju postavljeno je na ulazu u zgradu)
- U uredu može istovremeno boraviti samo jedna stranka; daljnji su ulasci mogući tek nakon što stranka izađe
- U predvorju zgrade na prijem može čekati samo jedna osoba; ostale osobe moraju čekati izvan zgrade gradske uprave, uz pridržavanje preporučenog razmaka
- Između službenika i stranaka potrebno je održavati razmak od minimalno 2 metra kada god je to moguće
- Osobama u samoizolaciji zabranjeno je ulaziti u prostore gradske uprave
(sve informacije mogu dobiti telefonom ili putem maila)

Preporuke i upute za rad sa strankama na terenu:
- Svaki odlazak službenika gradske uprave na teren mora biti unaprijed dogovoren telefonom ili e-mailom
- Potrebno je održavati razmak između službenika i stranaka od minimalno 2 metra kada god je to moguće
- Službenik na terenu i stranka su obvezni nositi zaštitnu masku za lice
- U zatvorenom prostoru preporučeno je što kraće se zadržavati
- Nadležni službenik/službenica će legitimirati stranku, te evidentirati sve potrebne podatke
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.