Vijesti

U utorak 10. travnja održana 7. sjednica Gradskog vijeća

11.04.2018. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 10. travnja održana je 7. sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu.

Na početku sjednice gradonačelnik Anteo Milos Gradskom vijeću je prezentirao uobičajeni pregled aktivnosti gradonačelnika i gradske uprave između dviju sjednica Vijeća.

U nastavku sjednice prihvaćen je prijedlog Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara za Grad Novigrad-Cittanova. Procjenu ugroženosti i plan zaštite vijećnicima je obrazložio Vladimir Kosić, predstavnik tvrtke Protection iz Umaga, izrađivača ovih dvaju dokumenata. Donošenje ovih dokumenata zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave.

Usvojen je i dokument Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Novigrada-Cittanova, čije je donošenje također zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Dokument je obrazložila Danijela Krajina iz tvrtke Metis d.d. Kukulajnovo, koja je izradila Procjenu rizika.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Grada Novigrada-Cittanova za 2017. Godinu, kao i prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu. Oba dokumenta obrazložio je Boris Rogić iz Službe civilne zaštite Vatrogasne zajednice IŽ. Prenio je među ostalim informaciju kako su tijekom nedavnog inspekcijskog nadzora upućene pohvale na račun stanja i organiziranosti sustava civilne zaštite na području Novigrada.

Usvojen je prijedlog o imenovanju Arianne Doz ravnateljicom Dječjeg vrtića Suncokret/Girasole. Nadležni pročelnik Alen Luk objasnio je kako je zbog isteka mandata raspisan novi natječaj, na kojem je Doz, koja je i dosad obnašala funkciju ravnateljice, ponovo izabrana. Ona će funkciju ravnateljice obavljati na pola radnog vremena, dok će preostalu polovicu u istom vrtiću obavljati posao psihologinje.

Prihvaćena su izvješća o radu za 2017. godinu, kao i prijedlozi programa rada za 2018. godinu dviju gradskih kulturnih ustanova. Izvješće i programa rada Gradske knjižnice obrazložila je ravnateljica Morena Moferdin, a one Muzeja Lapidarium ravnateljica Jerica Ziherl. Uz usvajanje predloženih dokumenata vijećnici su za govornicom dodatno pohvalili rad i aktivnosti dviju ustanova.

Usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu. Pročelnik Luk objasnio je kako je riječ o usklađivanju s detaljnim programom rada Muzeja Lapiadrium, usvojenim na ovoj istoj sjednici, odnosno definiranjem pojedinih aktivnosti koje su u izvornom Programu javnih potreba bile generalno navedene kao Muzejske aktivnosti.

Vijećnici su prihvatili program rada za 2018. godinu novoimenovanog gradskog Savjeta mladih, kojeg je predstavila zamjenica predsjednice Morana Odicki.

Usvojena je i odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2018. godinu. Nadležni v. d. pročelnik Adriano Petretić objasnio je kako ova odluka definira točne pojedinačne iznose koji temeljem izbornih rezultata odnosno sastava Gradskog vijeća pripadaju pojedinom vijećniku i vijećnici odnosno njihovim strankama tj. listama. Ukupno će u tu svrhu iz gradskog proračuna za 2018. godinu biti utrošeno 272 tisuće kuna.

Prihvaćen je Plan manifestacija za 2018. godinu. Nadležna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan objasnila je kako nije riječ o pukom kalendaru događanja, već o zakonskoj obvezi jedinice lokalne samouprave da evidentira manifestacije za koje se predviđa moguće prekoračenje dopuštene razine buke, kako bi se navedenim manifestacijama sukladno gradskoj Odluci o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke, a slijedom Zakona o zaštiti od buke, dozvolilo izvjesno prekoračenje.

Usvojene su izmjene i dopune Odluke o stipendijama i nagradama učenika i studenata te jednokratnih potpora za postdiplomski studij. Pročelnik Luk prenio je kako se izmjenama i dopunama povećavaju iznosi nagrada odličnim učenicima s 500 na 1.00 kuna, odnosno studentima s 1.000 na 2.000 kuna, dok se iznos jednokratne potpore za postdiplomski studij s 5.000 kuna povećava na 8.000 kuna.

Prihvaćena je Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU sportske zone i dijela naselja Karpinjan. Pročelnica Rugani Kukuljan pojasnila je kako se na zahtjev vlasnika jedne tamošnje građevinske parcele, umjesto prethodnom verzijom UPU-a previđene višestambene zgrade, izmjenama UPU-a predviđa gradnja triju obiteljskih kuća, što je svakako manje invazivno u prostoru.

Usvojeni su i prijedlozi odluke o kupnji dvaju zemljišta. Za potrebe budućeg proširenja gradskog groblja Grad je od Nelle i Eugenija Spinotti otkupio 1.010 četvornih metara, za ukupni iznos od 263 tisuće kuna. Pročelnica Rugani Kukuljan pojasnila je kako je riječ o posljednjoj trećini parcele ukupne površine 3.032 m2, čije je 2/3 Grad dosad otkupio u dva navrata, 2016. i 2017. godine. Od tvrtke Crodux derivati dva d.o.o. Zagreb otkupljeno je pak zemljište u centru grada, u Parku novigradskih ribara, na kojem je svojevremeno bila OMV-ova benzinska pumpa. Budući da se radi o nekretnini u samom centru grada, u neposrednoj blizini gradske lučice Mandrača, Grad je iskazao interes prema vlasniku za kupnju navedene parcele. Radi se o nekretnini na kojoj prema odredbama prostornog plana više nije moguće obavljati djelatnost benzinske pume, te je stoga i vlasnik bio zainteresiran za prodaju. Temeljem procjene sudskog vještaka utvrđena je ukupna cijena od 530.100 kuna za 666 četvornih metara zemljišta.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.