Vijesti

U tijeku je rekonstrukcija prometnice u Svetom Servolu i ulici A. Negrija u Fakiniji

25.10.2017. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije
U tijeku su radovi na rekonstrukciji prometnice koja od naselja Sveti Servul vodi do državne ceste D-301. Riječ je o dionici dugačkoj 460 metara, koja će se proširiti na pet metara širine, kako bi bila prohodnija i sigurnija za promet. Uz zamjenu nosivog sloja asfalta izvest će se i priključci za fekalnu odvodnju. Vrijednost investicije je oko 600.000 kuna, a radovi su natječajem povjereni poduzeću Cesta d.o.o. Pula. Investicija se financira iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova. Dovršetak radova planiran je za kraj listopada.

Trenutno se izvode i radovi na asfaltiranju prometnice u ulici Alda Negrija u naselju Fakinija. Riječ je o stotinjak metara ceste, koja će se asfaltirati u širini od 5,5 metara, a uz koju će se izvesti i jednostrani nogostup, te ugraditi komunalna infrastruktura: vodovod, elektro-komunikacijski vod, javna rasvjeta i oborinska odvodnja. Vrijednost investicije je 433.000 kuna, financira se iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova, a radove izvodi Zebra d.o.o. Pazin.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.