Vijesti

U tijeku je izrada glavnog projekta budućeg nogometnog igrališta i bike-parka

22.04.2016. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije / Komunalne informacije

Početak i tijek same izgradnje ovisit će o prijavi na EU i druge fondove, te raspoloživim sredstvima iz tih izvora

Ovih je dana u zgradi novigradske gradske uprave upriličena prezentacija glavnog projekta budućeg nogometnog igrališta s pratećom klupskom građevinom, polivalentnim igralištem za mali nogomet i bike-parkom na području zone Marketi. Glavni projekt su na inicijativu Grada Novigrada-Cittanova predstavnicima gradske Sportske zajednice te dvaju gradskih nogometnih klubova – NK Dajla i NK Novigrad, prezentirali predstavnici izrađivača. Podsjetimo kako su predstavnici nogometnih klubova, uz predstavnike novigradskog hotelijera Lagune Novigrad, bili uključeni i na samom početku projekta, kada je on još bio u fazi pripreme projektnog zadataka, a sve s ciljem da konačni rezultat investicije u najboljoj mjeri zadovolji potrebe gradskog sporta i sportskog turizma.

U tijeku je dakle izrada projektne dokumentacije novog nogometnog igrališta s pratećom klupskom građevinom, polivalentnim malonogometnim igralištem i bike-parkom, na području zone Marketi (između sportske dvorane i Doma za starije i nemoćne). Predviđeno je nogometno igralište dimenzija 102x64 metra, s pratećom klupskom građevinom na dvije etaže, ukupne površine 550 m2. Planirani kapacitet fiksnih tribina je 675 sjedećih mjesta (djelom natkrivenih). Nogometno igralište predviđeno je i kao retencijska površina u slučaju potrebe, tj. u eventualnim slučajevima ekstremnih padalina i slivnih valova. Bike park prostire se na oko 2.700 m2 zemljane površine. Koncipiran je kao splet staza različitih težina, pri čemu svaka staza sadržava različite elemente, a sve iskorištavaju prirodni pad terena.

Izradu projektne dokumentacije financira Grad Novigrad-Cittanova, za što je u proračunu rezervirano 175.000 kuna. Pored izrade Glavnog projekta za građevinsku dozvolu, radi se i na izradi izvedbenih troškovnika. Projektna dokumentacija trebala bi biti dovršena u lipnju ove godine. S druge strane, početak i tijek same izgradnje ovisit će o prijavi na EU i druge fondove, te raspoloživim sredstvima iz tih izvora.

Izgradnjom novog nogometnog igrališta s pratećom klupskom građevinom, polivalentnim malonogometnim igralištem i bike-parkom dobit će se novi i kvalitetan sadržaj sportske infrastrukture, namijenjen dodatnoj popularizaciji sporta i rekreacije. Omogućit će to kvalitetnije bavljenje sportom građanima Novigrada, ali će značiti i novi atraktivni sadržaj u okviru ponude sportskog turizma, osobito segmenta nogometa, koji posljednjih godina predstavlja vrlo važan i iznimno uspješan dio turističke ponude Novigrada i sjeverozapadne Istre.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.