Vijesti

U Salveli s radom započinje suvremeno reciklažno dvorište

07.02.2020. /// Novigrad Vijesti / Komunalne informacije
U ponedjeljak 10. veljače s radom započinje novoizgrađeno reciklažno dvorište u Salveli, nedaleko Novigrada. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom od 9 do 14 sati, te od utorka do subote od 9 do 16 sati, dok je nedjeljom i blagdanom dvorište zatvoreno.

Ovo radno vrijeme na snazi je od 1. studenog do 31. ožujka, dok će u vremenu od 1. travnja do 31. listopada radno vrijeme biti ponedjeljkom od 10 do 15, te od utorka do subote od 10 do 17 sati.

Upravljanje reciklažnim dvorištem povjereno je komunalnom poduzeću 6 maj d.o.o. Umag. Korištenje usluga reciklažnog dvorišta je za građane koji uslugu zbrinjavanja otpada plaćaju komunalnom poduzeću 6 maj besplatno, dok pravne osobe, tvrtke i obrti, mogu svoj otpad odlagati u reciklažnom dvorištu uz naknadu prema važećem cjeniku.

Riječ je o projektu iznimno važnom za kontinuitet ekološki održivog razvoja i zaštitu okoliša na području Novigrada, kao i za podizanje komunalnog standarda. Značajno će se ovime doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada.

Ovim se projektom doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022. kao i usvojenog Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada–Cittanova 2017-2020.

Ukupna vrijednost investicije je 2.285.190,01 kuna, od čega se 85 posto ili 1.942.411,50 kuna financiralo iz sredstava EU fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, dok je s 15 posto odnosno s oko 343.000 kuna u investiciji sudjelovao Grad Novigrad-Cittanova.

Da podsjetimo, radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započeli su u rujnu 2018., a dvorište je izgrađeno na katastarskoj čestici k.č. 3137/2 k.o. Novigrad, uz ustupljeno pravo građenja od strane RH, kojoj pripada zemljište. Radovi na izgradnji natječajem su povjereni tvrtki Graditelj svratišta iz Zagreba, dok je nadzor proveo Istra inženjering.

Više informacija o korištenju reciklažnog dvorišta Salvela potražite na mrežnim stranicama www.6maj.hr, www.novigrad.hr i www.izdvojisve.info.

Informativni letak s najvažnijim informacijama o korištenju usluga reciklažnog dvorišta dostupan je na slijedećim poveznicama:
HRVATSKI / TALIJANSKI (ITALIANO)
SLOVENSKI (SLOVENŠČINA) / ENGLESKI (ENGLISH)
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.