Vijesti

U ponedjeljak 23. svibnja održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

25.05.2016. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U ponedjeljak 23. svibnja održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Vijećnici su prihvatili izvješće o stanju sustava civilne zaštite Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu, smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova, te godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje od 2016. do 2018. godine, koje im je predstavio i obrazložio Boris Rogić, stručni referent Službe civilne zaštite Istarske županije.

Prihvaćeno je i izvješće o radu kao i financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Umag za 2015. godinu, koje je vijećnicima predstavio v. d. zapovjednika Bojan Štokovac.

Vijećnici su osvojili i izvještaj o radu Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova za 2015. godinu, kojeg je predstavila ravnateljica Morena Moferdin.

Prihvaćen je i izvještaj o radu Muzeja-Museo Lapidarium za 2015. godinu. Njega je također predstavila Moferdin, koja je u to vrijeme bila privremenom ravnateljicom Muzeja. Rad Muzeja dobio je pozitivnu ocjenu, uz napomenu kako bi se u budućim aktivnostima još i više trebao baviti lokalnom poviješću.

Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada za 2015. godinu, kojeg je obrazložila nadležna pročelnica Mirjana Sinčić. Prenijela je kako su tijekom 2015. godine ostvareni prihodi u ukupnom iznosu od 39.001.471,77 kuna što je 99,55 posto od planiranih 39.180.406 kuna. U usporedbi s 2014. Godinom, kada je realizirano 38.669.260,22 kuna, ostvarena je veća realizacija, za 332.211,55 kuna odnosno za 0,88 posto. Rashodi su realizirani u iznosu od 39.846.068,40 kuna, što je 93,85% od 42.457.663 kuna, koliko je planirano. U usporedbi s 2014. Godinom, kada je realizirano 37.014.087 kuna, ostvareno je povećanje od 7,66 posto. U proračunu za 2015. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u visini od 22.807 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 2.410.053 kuna uvećan je tako za višak prihoda i primitaka iz 2015. Godine, te čini ukupni višak za promatrano razdoblje u iznosu od 2.432.860 kuna.

Prihvaćeno je izvješće o realizaciji Programa u komunalnim djelatnostima, koje je vijećnicima ukratko obrazložila resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan.

Ona je obrazložila i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za nekretninu k.č. 1642/2 k.o. Novigrad, kao i za dio nekretnine k.č. 929 k.o. Novigrad, što su vijećnici također prihvatili.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.