Vijesti

U četvrtak 7. lipnja održana 8. sjednica Gradskog vijeća

13.06.2018. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 7. lipnja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu. Na njoj je prihvaćen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu. Izvještaj je obrazložio v. d. pročelnika Adriano Petretić. Prenio je kako su ukupni proračunski rashodi u 2017. godini bili u iznosu od 43,43 milijuna kuna, dok su proračunski prihodi u istom razdoblju iznosili 45,95 milijuna kuna. I u 2017. godini nastavljen je trend pozitivnog rezultata i visoke realizacije planiranog proračuna, istaknuo je Petretić.

Prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu. Riječ je o izmjenama tehničke prirode, objasnio je v. d. pročelnika Petretić, obzirom da se neki dijelovi Odluke temelje na realizaciji proračuna iz prethodne godine, pa ih je moguće konačno definirati tek po usvajanju godišnjeg izvještaja za prošlogodišnji proračun.

Gradsko vijeće imenovalo je članove i članice upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići iz redova osnivača, Grada Novigrada-Cittanova. Dosadašnjem upravnom vijeću istekao je naime četverogodišnji mandat, pa je trebalo imenovati nove članice odnosno članove, prenio je Miloš Šverko, predsjednik Komisije Gradskog vijeća za izbor i imenovanja, na čiji su prijedlog imenovani novi članovi i članice upravnog vijeća Tičića: Lorna Lisjak Makin, Petra Stojaković i Svetozar Milojević.

Jednoglasno je prihvaćen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Pročelnik Upravnog odjela za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Alen Luk prenio je vijećnicima kako je 9. ožujka Sabor RH usvojio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, temeljem kojega su jedinice lokane samouprave dobile obvezu da u roku od 90 dana usvoje prijedloge Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na svome području. Tim slijedom Grad Novigrad-Cittanova izradio je prijedlog Programa, te je u razdoblju od 16. do 31. svibnja ove godine proveden javni uvid u prijedlog Programa, pri čemu su sve zainteresirane osobe mogle dati svoje prigovore i prijedloge na Program. U tom su razdoblju zaprimljene četiri primjedbe odnosno prijedloga, od kojih je uvažen onaj da se maksimalna površina zemljišta koja se natječajem može dati u zakup poveća sa 60 na 85 hektara. Ostale primjedbe odnosile su se na prijedloge pojedinih osoba da im se određene čestice zemljišta u zakup daju bez natječaja, odnosno da se omogući kupnja, čemu nije bilo moguće udovoljiti. Pročelnik Luk prenio je kako je ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova 839,25 hektara, te kako je do sada u zakup, kroz prethodne natječaje, dano 584 hektara zemljišta. Posljednji natječaj kojim se u zakup davalo zemljište u vlasništvu RH na području Novigrada raspisan je prije 10-ak godina, podsjetio je Luk, dodajući kako je i novim Programom predviđen isključivo zakup, ne i prodaja zemljišta. Nakon usvajanja na Gradskome vijeću, Program će biti poslan na suglasnost Istarskoj županiji i Ministarstvu poljoprivrede RH. Obzirom na vrlo kratak rok za pripremu, te činjenicu da za neke od katastarskih čestica u obuhvatu Programa nisu prikupljeni svi potrebni podaci (uvjerenja, suglasnosti itd), za očekivati je određene izmjene i dopune Programa, najavljeno je ovom prigodom. Nakon provedene procedure i dobivene suglasnosti na Program od strane Ministarstva poljoprivrede, Gradsko vijeće imenovat će povjerenstvo (u sastavu: pravnik, agronom, geodeta, 2 vijećnika/vijećnice). To će povjerenstvo raspisati natječaj, te bodovati pristigle prijave na temelju pravilnika kojeg donosi Ministarstvo.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.