Vijesti

U četvrtak 3. kolovoza održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

07.08.2017. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 3. kolovoza održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Na prijedlog gradonačelnika Antea Milosa iz dnevnog reda uklonjena je iz tehničkih razloga točka s prijedlogom Odluke o davanju u vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine, te će se ta tema pred vijećnicima naći na prvoj slijedećoj sjednici, najavljenoj za rujan.

Usvojen je godišnji obračun Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu, kojeg je ukratko obrazložio gradonačelnik Anteo Milos. Popratnom prezentacijom ukazao je na činjenicu kako su sve grupe prihoda u 2016. godini povećane u odnosu na prethodnu godinu, a shodno tome i rashodi. Istaknuo je i kako Grad financijski dobro posluje, te kako gradska blagajna trenutno raspolaže sa sedam milijuna kuna. „Likvidni smo i sve svoje financijske obaveze rješavamo na vrijeme“, naglasio je gradonačelnik.

Imenovana su tri odbora Gradskog vijeća. Obrazlažući prijedlog imenovanja, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Miloš Šverko naglasio je kako je sastav odbora određen dogovorom među svim opcijama zastupljenima u Vijeću. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su: Iva Olujić (IDS) kao predsjednica, te članice i članovi Dijana Lipovac Matić (IDS), Jasna Bažon Fabris (IDS), Vladimir Torbica (IDS), Vivijana Fakin (IDS), Mariza Zaccaron (HSU) i Jerica Ziherl (Lista grupe građana). U Odbor za za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovani su: Moreno Ivančić (IDS) kao predsjednik, te Miloš Šverko (IDS), Anton Ukaj (IDS), Reuf Šerbečić (IDS), Željka Bulić Malinarić (HDZ), Elena Vesnaver Radeljak (Lista grupe građana) i Damjan Ribarić (HSU), kao članice i članovi. U Odbor za financije i proračun imenovani su: Anton Beaković (HDZ) kao predsjednik, te Elvis Anić (IDS), Lorna Lisjak Makin (IDS), Morena Fabris (IDS), Dario Perić (IDS), Ilari Miani (IDS) i Timea Ritoša Brenko (IDS), kao članice i članovi.

Usvojena je prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada novigradskih dječjih vrtića Tičići i Suncokret-Girasole. Kako je objasnio resorni pročelnik Alen Luk, najvažnija izmjena obaju Pravilnika odnosni se na mogućnost zajedničkog zapošljavanja pedagoga/pedagoginje i zdravstvenog voditelja/voditeljice, s ciljem ustrojavanja kompletne stručne službe ovih dvaju vrtića. Definirano je kako bi oba radna mjesta vrtići dijelili na način da Tičićima budu na raspolaganju tri, a Suncokretu dva radna dana u tjednu. Druga izmjena odnosi se na definiranje rokova upisa u vrtiće u novoj pedagoškoj godini. Taj je rok dosad naime bio propisan od 1. do 15. svibnja, no kako je 1. svibnja neradni dan, definiran je novi rok, koji započinje 2. svibnja, a traje 15 radnih dana.

Imenovano je troje od petero članova i članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suncokret-Girasole, nakon što je dosadašnjem sazivu istekao četverogodišnji mandat. Pročelnik Luk pojasnio je kako Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova kao predstavničko tijelo osnivača imenuje troje članova Upravnog vijeća, jednog člana bira Odgojiteljsko vijeće iz redova odgojitelja i stručnih suradnika vrtića, a jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluge. Gradsko vijeće imenovalo je Sonju Jurcan kao predsjednicu, te Morena Ivančića i Ivanu Špadijer kao člana i članicu Upravnog vijeća na novi mandat od četiri godine.

Prihvaćeni su prijedlozi za dodjelu gradskih priznanja povodom Dana Grada. Grbom Grada Novigrada-Cittanova na prijedlog Komisije za dodjelu gradskih priznanja nagradit će se Denis Makin, za doprinos društvenom životu u zajednici, te Narodno sveučilište u Trstu, za doprinos očuvanju talijanske kulture. Na prijedlog gradonačelnika Grb Grada Novigrada-Cittanova uručit će se Slavku Sinčiću, za uspješnu dugogodišnju gospodarsku aktivnost. Priznanje će ovogodišnjim laureatima biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 28. kolovoza, najavio je pročelnik Luk.

Pred vijećnicima su se našla dva prijedloga odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, temeljem dvaju provedenih natječaja. Usvojen je prijedlog o prodaji zemljišta u radnoj zoni Vidal površine 1.424 četvorna metra, za cijenu od 332.100 kuna, tvrtki Modulacija d.o.o. iz Novigrada. Ponuditelj je u svom poslovnom planu istaknuo da na nekretnini koja je predmet prodaje ima namjeru izgraditi poslovnI prostor za vlastite potrebe, te za potrebe povezanih društava za proizvodne i skladišne djelatnosti, u kojem bi se proizvodile, pakirale te distribuirale cijevi za navodnjavanje, kao i svi potrebni priključci koji zajedno čine kompletan sistem za navodnjavanje poljoprivrednih površina, te vrtova i okućnica, prenijela je Maja Belušić iz resornog gradskog Odjela. Jednoglasno su međutim vijećnici bili protiv prodaje zemljišta u Svetom Antonu, koje je ponuđeno putem drugog natječaja. Riječ je o zemljištu od 2.219 četvornih metara, na kojem je prema važećem DPU-u moguća gradnja objekta ugostiteljsko turističke namjene, odnosno hotela do 80 postelja. Na natječaj su pristigle dvije ponude, na 2 milijuna i 2.002.000 kuna, što su vijećnici ocijenili nedostatnim, obzirom na atraktivnost i namjenu lokacije. Također, zaključeno je kako bi ubuduće svaki ponuđač uz financijsku ponudu trebao dostaviti i idejno rješenje onoga što planira graditi, kao i poslovni plan projekta kojeg na kupljenoj gradskoj nekretnini namjerava realizirati, ukoliko je riječ o nekretnini na kojoj je prostorno-planskom dokumentacijom predviđena neka gospodarska aktivnost.

Usvojena je nova Odluka o porezima Grada Novigrada-Cittanova, koju je obrazložio gradonačelnik Milos. Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, brisane su naime odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o porezima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je ova materija sada uređena novim Zakonom o lokalnim porezima. Zakonom je, pored ostalog, uređen i sustav utvrđivanja i naplate poreza jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), pri čemu je utvrđeno kako jedinice lokalne samouprave mogu uvesti slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Zakonom je, u odnosu na ranije važeći Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukinut porez na tvrtku ili naziv, utvrđena je obveza jedinicama lokalne samouprave da od 1. siječnja 2018. godine uvedu i naplaćuju porez na nekretnine, o čemu jedinice lokalne samouprave trebaju donijeti odgovarajuću odluku do 30. studenog 2017. godine. Obzirom na navedene izmjene propisa, ukidanje poreza na tvrtku ili naziv, te obvezu uvođenja poreza na nekretnine, ukazala se potreba za donošenjem nove odluke o porezima.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.