Vijesti

U četvrtak 14. prosinca održana 4. sjednica Gradskog vijeća

18.12.2017. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 14. prosinca održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

U prvom čitanju pred vijećnicima se našao prijedlog gradskog proračuna za 2018. godinu, „težak“ 52,84 milijuna kuna. Ukratko ga je predstavio gradonačelnik Anteo Milos, istaknuvši najvažnije rashodovne strane i planirane investicije u idućoj godini. Kako je u novom sazivu Vijeća određen broj novih, mladih vijećnica i vijećnika, Milos je iskoristio prigodu te im je osim predstavljanja proračuna za 2018. godinu, pripremio i kratku edukativno-informativnu prezentaciju proračuna kao glavnog gradskog financijskog dokumenta, strukture njegovih prihoda i rashoda, izvora financiranja, kretanja proračuna kroz protekle godine i drugih važnijih parametara. Najavljeno je kako će se proračun za 2018. godinu pred vijećnicima ponovo naći za tjedan dana, kada bi trebao biti i usvojen. U međuvremenu vijećnici mogu na zakonom i poslovnikom o radu Gradskog vijeća propisan način podnijeti eventualne amandmane na prijedlog proračuna.

Prihvaćeno je izvješće o poslovanju trgovačkog društva Neapolis d.o.o. Novigrad za 2016. godinu, koje je vijećnicima predstavio predsjednik uprave Suad Kamber. Istanuto je među ostalim kako je u 2016. godini Neapolis ostvario 14,45 milijuna kuna prihoda, 13 posto više nego godinu dana ranije, dok su rashodi iznosili 200-tinjak tisuća kuna manje.

Vijećnici su izabrali članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova. Resorni pročelnik Alen Luk objasnio je kako je prethodnom sazivu Savjeta mladih istekao mandat, pa je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za kandidate u novom sazivu. Među osam predloženih kandidatkinja i kandidata vijećnici su tajnim glasanjem izabrali njih sedam. Novi saziv Savjeta mladih tako čine: Morana Odicki (zamjenik Kristian Tuksar), Dina Kamber (zamjenik Martin Božić), Ilari Miani (zamjenica Ania Tuljak), David Ukaj (zamjenica Ariana Gašparini), Simona Selar (zamjenica Leona Šućur), Iva Nikačević (zamjenica Ela Šoljan), Tomislav Bonić (zamjenica Sara Krevatin).

Podržana je Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Pročelnik Alen Luk pojasnio je kako je riječ o globalnom sporazumu kojim se utvrđuju obveze gradova u svrhu ostvarenja ciljeva do 2030. godine, a koji podrazumijevaju zadržavanje prosječne temperature globalnog zatopljenja ispod 2 celzijeva stupnja, povećanje sposobnosti potpisnika u smislu prilagodbe neizbježnim utjecajima klimatskih promjena, te povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Te će se obveze provesti temeljem Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, koji će se izraditi unutar dvije godine nakon pristupa Sporazumu.

Prihvaćena je odluka o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju nove Opće bolnice u Puli. Pročelnik Luk objasnio je kako je Istarska županija sukladno Sporazumu s Vladom RH prihvatila sufinanciranje izgradnje Opće bolnice u Puli u visini od 25 posto od ukupnih troškova izgradnje. Na sastancima koordinacije gradonačelnika i načelnika Istarske županije dogovoreno je da će otplatu trećine kreditne obveze Istarske županije, a radi se o 50 milijuna kuna, odnosno 70.078.912,34 kuna zajedno s kamatama, sufinancirati gradovi i općine s područja županije. Gradonačelnici i načelnici usuglasili su se oko parametara za raspodjelu navedene obveze, pa ona ovisi o visini proračuna (70%), broju stanovnika (20%), te broju turističkih noćenja (10%). Grad Novigrad–Cittanova shodno tim parametrima obvezao se u razdoblju od 2018. do 2036. godine uplatiti ukupno 2.167.228,61 kuna. Godišnji iznos plaćat će se kvartalno, a prva obveza dospijeva u lipnju 2018. godine.

Usvojena je odluka o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č.br. 1439/4 k.o. Novigrad. Resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan pojasnila je kako je riječ o zemljištu u naselju Vidal koje ulazi u obuhvat planske parcele oznake br. 51 sukladno DPU-u područja Vidal. Dio nekretnine na koji se odnosi odluka o ukidanju statusa javnog dobra nije nerazvrstana cesta i nema značaj javnog dobra u općoj uporabi. Riječ je o dijelu parcele u površini od 16 četvornih metara. Izdvajanje iz javnog dobra provodi se temeljem zahtjeva za kupnju navedene parcele kojeg su podnijeli La mela costruzioni d.o.o. Novigrad i Novigrad inženjering d.o.o. Novigrad, suvlasnici nekretnine k.č.br. 1433/2 k.o. Novigrad, radi formiranja neizgrađene građevne čestice planske oznake br. 51, sukladno DPU-u područja Vidal.

Jednoglasno je usvojen prijedlog odluke o kupnji gradske lože. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako je Istarska županija Gradu Novigradu–Cittanova dostavila ponudu za kupnju lože, temeljem zakonskog prava prvokupa od strane jedinice lokalne samouprave, za cijenu od 200.000 kuna. Naime, kako se radi o kulturnom dobru, Istarska županija je sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Gradu ponudila kupnju tog kulturnog dobra. Cijena je formirana temeljem procjene vrijednosti predmetne nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja, stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva i procjenu nekretnina. Okončana je time gotovo 20 godina duga pravna bitka Grada Novigrada-Cittanova da u svoje odnosno javno vlasništvo vrati jedan od važnijih dijelova gradske spomeničke baštine, koji je spletom okolnosti svojevremeno završio u privatnom vlasništvu.

Prihvaćena je kupnja nekretnine označene kao k.č.br. 2180/6 k.o. Novigrad, u naravi oranice površine 470 m2, koja se nalazi unutar obuhvata DPU-a područja Sveti Anton, za cijenu od 352.500 kuna. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako je ponuda za otkup došla od strane dosadašnjeg vlasnika, Vanje Jurcana iz Rijeke, a kako ovo zemljište ulazi u plansku parcelu broj 18, u koju ulaze i parcele u vlasništvu Grada, nakon realizacije ove kupoprodaje Grad će u svojem vlasništvu imati cijelu plansku parcelu. Ova planska parcela ima gospodarsku, ugostiteljsko-turističku namjenu, na kojoj je prema odredbama DPU-a Sveti Anton moguće smjestiti hotel kapaciteta do 80 postelja.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.