Vijesti

U četvrtak 10. listopada održana 20. sjednica Gradskog vijeća

11.10.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 10. listopada održana je 20. sednica Gradskog vijeća Grada novigrada-Cittanova.

Na početku sjednice došlo je do zamjene vijećnika iz redova IDS-a: svoje su mandate zamrznuli dosadašnji vijećnici Jasna Bažon Fabris i Miloš Šverko, a umjesto njih u vijećničke klupe ušli su Ilari Miani i Dario Perić.

Prihvaćena je Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja odnosno ravnateljice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova, obzirom na skorašnji istek mandata aktualne ravnateljice. Ravnatelj odnosno ravnateljica će se imenovati na temelju javnog natječaja na mandat od četiri godine. Prijave će analizirati povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik, a na temelju izvješća povjerenstva gradonačelnik će Gradskom vijeću podnijeti prijedlog za imenovanje ravnatelja/ravnateljice za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. Godine, objasnio je resorni pročelnik Alen Luk.

Usvojeno je Izvješće o radu trgovačkog društva Neapolis sport d.o.o. za 2018. godinu, kojeg je vijećnicima predstavio direktor Alen Luk. Podsjetio je kako je glavna zadaća poduzeća Neapolis sport upravljanje gradskom sportskom dvoranom. U okviru izvješća o poslovanju u 2018. godini izdvojio je među ostalim kako su dvoranu tijekom godine gradske udruge i sportski klubovi za potrebe treninga koristili više od 2000 sati, u što ne ulaze redovite ligaške utakmice i druga natjecanja. Istaknute su ovom prigodom i neke od većih manifestacija koje su se tijekom godine održale u dvorani. Pored toga, u 2018. godini dvorana se iznajmljivala i za razne druge sportske aktivnosti, pri čemu su ostvareni prihodi od oko 83 tisuće kuna, dok je od zakupa poslovnih prostora realiziran prihod od 181 tisuću kuna. Od ugovora o najmu dvorane s Gradom, za potrebe gradskih sportskih klubova, uprihodovano je 3.600.000 kuna. Obzirom na ostvarene troškove u 2018. godini ostvaren je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od oko 26 tisuća kuna.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na statut Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova (CMIK), ustanove u osnivanju kojoj je osnivač Grad. Resorni pročelnik Luk prenio je vijećnicima kako je u procesu osnivanja ustanove prethodno dobivena suglasnost Ministarstva kulture na Odluku o osnivanju, a nakon ove suglasnosti Gradskog vijeća na Statut CMIK-a, slijedi upis ustanove u registar Trgovačkog suda, nakon čega će ona imati pravnu osobnost, odnosno biti formalno osnovana.

Prihvaćena je Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao k.č. br. 1387/1 k.o. Novigrad. Za dio k.č.br. 1387/1 (novoformirana k.č.br. 1378/6 k.o. Novigrad) pristigla je jedna pravodobna i uredna ponuda od ponuditeljice Zenije Hasanović, koja je za predmetnu nekretninu ponudila 631.507 kuna. Za dio k.č.br. 1387/1 k.o. Novigrad (novoformirana k.č.br. 1378/8 k.o. Novigrad) pristigla je jedna pravodobna i uredna ponuda od ponuditelja Matea Bertoše, koji je za predmetnu nekretninu ponudio 513.000 kuna. Grad Novigrad–Cittanova je suvlasnik nekretnina iz prethodnog stavka u 600/1159 dijela, a Neapolis d.o.o. Novigrad u 559/1159 dijela, te se ova odluka odnosi na suvlasnički dio u vlasništvu Grada, objasnila je resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan.

Usvojena je odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu, za potrebe izgradnje stanova iz programa subvencionirane stanogradnje (SUS). Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako Grad namjerava izgraditi treću višestambenu građevinu po modelu subvencionirane stanogradnje u predjelu Stancijeta, u blizini prethodno već izgrađenih SUS zgrada. U tu svrhu je po narudžbi Grada izrađen glavni projekt zgrade s devet stambenih jedinica. U tijeku je postupak za ishođenje građevinske dozvole. Parcela za izgradnju će se formirati od dijela katastarskih čestica k.č.br. 3295/4 i k.č.br. 3295/5 k.o. Novigrad, obje u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova. Nova čestica, k.č.br 3295/4 k.o. Novigrad, bit će površine 1049 četvornih metara. Postupak izgradnje će kao i za prve dvije zgrade voditi gradsko trgovačko društvo Neapolis, zbog čega je potrebno prenijeti novoformiranu katastarsku česticu u vlasništvo društva Neapolis d.o.o. Novigrad.

Prihvaćena je Odluka o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova po programu subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova, u okviru prethodno spomenutog projekta izgradnje treće višestambene građevine po modelu subvencionirane stanogradnje u režiji Grada. Pročelnik Luk ukratko je iznio osnovne parametre i značajke ove Odluke, kojom se utvrđuju kriterijii, uvjeti, mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova. Prema ovoj Odluci pravo na kupnju stana imat će tako hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Novigrada– Cittanova, ako on/ona i članovi njegovog/njezinog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište na kojem je važećim dokumentima prostornog uređenja dozvoljena izgradnja stambenih građevina na području Republike Hrvatske, te nisu ni imali u vlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište u zadnje dvije godine. Druga je važna odredba kako će površina stana za koju će se podnositelji zahtjeva moći prijaviti, ovisiti o broju članova obiteljskog domaćinstva. Bodovna lista za kupnju stanova formirat će se primjenom slijedećih kriterija: vrijeme prebivanja na području Grada Novigrada-Cittanova, školska sprema, životna dob podnositelja zahtjeva, broj članova obiteljskog domaćinstva, stambeni status, eventualni status samohranog roditelja. Naglašeno je među ostalim i kako kupci stanova neće smijeti stanove davati u najam ili iznajmljivati turistima. Ukoliko se toga ne budu pridržavali, Grad ima pravo trenutnog raskida ugovora i isplate kupca po cijeni po kojoj je taj stan i kupljen, objasnio je Luk.

Usvojen je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina označenih kao k.č.br. 2569/1 i 2837/3 k.o. Novigrad, u naravi građevinskog zemljišta površine šest tisuća četvornih metara u radnoj zoni Vidal. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da su na natječaj pristigle dvije ponude - od trgovačkog društva Razvojni centar d.o.o. Novigrad i trgovačkog društva Transporti Stankić d.o.o. Novigrad, pri čemu ova potonja nije sadržavala svu potrebnu dokumentaciju, te je stoga isključena iz daljnjeg postupka i odabira. Odabrani ponuditelj, Razvojni centar d.o.o., je za predmetnu nekretninu ponudio 1,7 milijuna kuna, pri čemu je temeljem Odluke o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području Radne zone Sveti Vidal ostvario pravo na umanjenje cijene zemljišta za pet posto, pa ona u konačnici iznosi 1.615.000 kuna. U svom poslovnom planu ponuditelj je istaknuo da se njihov projekt može definirati kao „One stop shop“, te da je riječ o montažnom objektu u okviru kojega će poslovati nekolicina poduzeća i ustanova, a u kojem će se odvijati proizvodne i prerađivačke, te uslužne djelatnosti.

Prihvaćena je nova Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novigrada-Cittanova. Pročelnik Luk prenio je kako je riječ o izmijeni pojedinih koeficijenata i naziva radnih mjesta, odnosno njihovu usklađenju sa stručnom spremom pojedinih službenika i namještenika, te novim ingerencijama i opsegu poslova koje su s vremenom ti službenici i namještenici preuzeli.

Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu, kojeg je ukratko obrazložio v.d. pročelnika Adriano Petretić, prenijevši kako su i prihodi i rashodi zadovoljavajući, na razini prošlogodišnje realizacije, a sukladno uobičajenoj praksi da se veći dio rashoda realizira u drugoj polovici godine.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.