Vijesti

Svečano uručeni ključevi vlasnicima stanova iz projekta subvencionirane stanogradnje

24.02.2016. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije
Svečano su danas, pred netom izgrađenom i opremljenom zgradom u novigradskom naselju Stancijeta, uručeni ključevi vlasnicima 18 stanova izgrađenih u okviru projekta subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova.

Izgradnja dviju zgrada, koja je u okviru projekta subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova započela u siječnju 2015., dovršena je u potpunosti u veljači ove godine, nakon čega su zgrade s uspjehom prošle tehnički pregled i dobile uporabnu dozvolu, te su stvoreni svi preduvjeti za useljenje. Ovim putem jedno od najvažnijih egzistencijalnih pitanja riješilo je tako 18 novigradskih obitelji, te će u nove stanove useliti ukupno 50-ak novih stanara.

- Pomažući u realizaciji ovog projekta, kako kroz financijski udio tako i kroz druge aktivnosti, Grad Novigrad zapravo je uložio u vas, u 18 mladih novigradskih obitelji, jer smo vam na taj način htjeli pomoći da sebi i svojoj djeci ostvarite bolje uvjete za život, odrastanje i rad, te da ostanete živjeti i stvarati u ovome gradu, poručio je na početku svečanosti gradonačelnik Novigrada Anteo Milos, zaključivši kako je ovo ulog u budućnost 18 novigradskih obitelji, ali i u budućnost ovoga grada.

- Zbog svega toga ja sam danas sretan i zahvalan svima koji su podržali ovaj projekt. Moja zahvala ide gradskim vijećnicima u ovom i prošlom sazivu, članicama i članovima Povjerenstva za provedbu projekta subvencionirane stanogradnje, IKB Umag koja je formirala posebnu kreditnu liniju za ovaj vid stanogradnje, svim izvođačima i nositelju projekta, gradskoj tvrtci Neapolis, posebno njezinu direktoru Suadu Kamberu sa suradnicima, koji su uza sve ostale poslove koje rade za naš grad uspješno priveli kraju i ovaj projekt. Moja iskrena zahvala ide i vama, stvarnim vlasnicima i investitorima u ovaj projekt, koji ste imali povjerenja u nas, pokazali strpljenje i pomogli da se ovaj javno-privatni partnerski odnos uspješno privede kraju, istaknuo je Milos.

Uslijedilo je potom svečano pojedinačno uručivanje ključeva, ali i prigodnih poklona koje je vlasnicima stanova pripremio Grad. Ključeve i poklone uručili su im gradonačelnik Milos, njegova zamjenica Sonja Šikanić, te pročelnik gradskog odjela za poslove ureda gradonačelnika Alen Luk. Vlasnici stanova su pak Nedim Bevrnja, Valmi Fabris, Kemal Demirov, Željka Martić, sabrina Simonović, Ivana Luch, Katarina Nemet, Josip Delić, Marko Bubola, Josip Šimić, Dijana Lipovac Matić, Martina Markovinović, Zoran Najhart, Anto Lučić, Franjo Bradarić, Dražen Vlajinić, Milan Mimica i Zorka Šudić.

Podsjetimo kako je u okviru ovog projekta subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova svih 18 stanova prodano putem javnog natječaja. Stanovi su prodani putem tri provedena natječaja, od kojih je prvi raspisan u ožujku 2013. godine, uslijedio je potom natječaj u studenom/prosincu 2014., a posljednjih pet preostalih stanova prodano je putem posljednjeg natječaja, u veljači 2015. godine.

Uloga nositelja i koordinatora projekta, odnosno formalnog investitora izgradnje dviju zgrada, odlukom Gradskog vijeća u srpnju 2013. godine povjerena je trgovačkom društvu Neapolis, koje je projekt uspješno sprovelo do samoga kraja.

Prije početka same izgradnje, putem javnog poziva objavljenog sredinom lipnja 2014. godine, odabrani su izvođači pojedinih radova i usluga na izgradnji. Radovi su povjereni slijedećim tvrtkama: Novigrad inženjering (betonski i armirano-betonski radovi; zidarski radovi), Junior P, Novigrad (izolaterski radovi; keramičarski i kamenorezački radovi), Usora gradnja, Kaštelir (krovopokrivački i limarski radovi; soboslikarski, fasaderski i gipskartonski radovi), Vitalis, Poreč (parketarski radovi; unutarnja stolarija), Roplast, Kršan (vanjska stolarija), IKS Pavić, Sesvete (bravarski radovi), Robi trans, Novigrad (zemljani radovi i vanjsko uređenje), Heta, Pazin (hidroinstalacije), Elektromarket, Novigrad (elektroinstalacije zgrada 1), Noxa, Novigrad (elektroinstalacije zgrada 2). Kao glavni izvođač izabran je Novigrad inženjering, a nadzor glavnog izvođača povjeren je g. Bernardu Poropatu. Nadzor od strane investitora povjeren je g. Valdiju Škrinjaru i g. Suadu Kamberu. Projektant zgrada je gđa. Carla Sučić iz tvrtke Noving, Novigrad.

Od 7. siječnja 2015., kada je otvoreno gradilište u Stancijeti, iz temelja do krova niknule su dvije međusobno povezane zgrade na dva kata s ukupno 18 stanova. Početku same izgradnje prethodilo je rušenje i uklanjanje omanje prizemne građevine na tom prostoru, a trebalo je i izmjestiti podzemne HEP-ove instalacije, što je nakratko odgodilo planirani početak radova za kraj siječnja. No, s vremenom su radovi u najvećoj mjeri usklađeni s terminskim planom, odnosno planiranom dinamikom. Pored same izgradnje zgrada, izgrađeni su i izvedeni i svi potrebni priključci na komunalnu infrastrukturu – vodu, struju, kanalizaciju i telekomunikacije, a obavljeni su i radovi na uređenju okoliša zgrada.

Vrijednost građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji dviju zgrada, do faze „ključa u ruke“, uz uređenje okoliša zgrada, iznosi ukupno oko sedam milijuna kuna. Četvorni metar stana u okviru ovog projekta kupce je koštao oko 920 eura, pri čemu je cijena stambenih kvadrata niža od tržišne ostvarena zahvaljujući tome što je Grad besplatno ustupio zemljište za izgradnju i infrastrukturu, procijenjene vrijednosti od oko 820 tisuća kuna, u cijelosti se odrekao komunalnog doprinosa u iznosu nešto većem od 600 tisuća kuna, te je opremio zgradu i okolni prostor potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Pored toga, sredstvima iz gradskog proračuna saniran je i dio prometnice s istočne i sjeverne strane novih zgrada. Postojeći dotrajali asfalt u cijelosti je uklonjen, te je postavljena nova asfaltna kolnička konstrukcija. Ukupno je riječ o 200-tinjak metara novoasfaltirane prometnice široke 4,5 metara, odnosno oko 1.400 četvornih metara novog asfalta na prometnici, te nešto manje od 100 „kvadrata“ novoasfaltiranog nogostupa. Postavljeno je na toj dionici i osam stupova javne rasvjete. Ukupno je za ovu investiciju iz gradskog proračuna izdvojeno oko 370 tisuća kuna.

KRATKA KRONOLOGIJA PROJEKTA

Prvi korak u okviru ovog projekta subvencionirane stanogradnje, učinjen je sredinom 2010. godine, kada je imenovano povjerenstvo zaduženo za pripremu projekta i definiranje elemenata pravilnika o određivanju prioriteta za kupnju stana, a koji bi trebao biti temelj za utvrđivanje liste prioriteta potencijalno zainteresiranih. Objavljen je tada i javni anketni upitnik, putem kojega se želio utvrditi interes Novigrađana za ovim projektom odnosno rješavanjem stambenog pitanja putem subvencionirane stanogradnje.

Odluku o pokretanju Programa subvencionirane stanogradnje donijelo je Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova 23. ožujka 2011. godine. Pritom su postavljeni osnovni ciljevi projekta, te je određeno koji će se kriteriji primjenjivati pri određivanju liste prvenstva, kao i koje je sve aktivnosti u okviru projekta potrebno provesti. U tom svijetlu, na istoj sjednici Vijeća usvojena je Odluka o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova po Programu subvencionirane stanogradnje. Tom odlukom razrađen je Program u pogledu procedure javnog natječaja, uvjeta za prijavu na natječaj, te kriterija za formiranje liste prvenstva.

Koncem ožujka 2012. održana je - uz veliki interes građana Novigrada - javna prezentacija Programa subvencionirane stanogradnje i kataloga stanova. Na njoj su građanstvu predstavljeni idejno rješenje izgradnje višestambenih zgrada i sama Odluka o kriterijima i uvjetima za kupnju stana. Prema idejnom rješenju definirana je gradnja dviju višestambenih građevina s po devet stanova odnosno ukupno 18 stanova. Projektom su tako predviđena ukupno dva stana površine 40,56 m2, šest stanova površine 58,43 m2, šest stanova površine 62,96 m2, dva stana površine 79,03 m2, te dva stana površine 79,23 m2.

Na temelju sugestija i primjedbi potencijalno zainteresiranih kandidata, odlukom Gradskog vijeća u listopadu iste godine izmijenjena je Odluka o kriterijima i uvjetima u dijelu u kojem se definiraju površine stambenih jedinica na koje kandidati imaju pravo konkurirati, obzirom na broj članova domaćinstva. Tako je prethodno predviđena površina stana za jednu osobu s 35 četvornih metara korisne površine uvećana na 45 četvornih metara, a umjesto 10 dodatnih kvadrata za svaku daljnju osobu, temeljem izmjena Odluke ostvaruje se pravo na 15 kvadrata.

Što se pak tiče prostorno-planske dokumentacije neophodne za realizaciju projekta, na sjednici Gradskog vijeća 19. lipnja 2012. donesene su Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja Stancijeta. Izmjenama i dopunama UPU-a na dijelovima čestica koje su u vlasništvu Grada, mješovite-pretežito stambene namjene, omogućena je izgradnja višestambenih građevina upravo za potrebe Programa subvencionirane stanogradnje. UPU je tada usklađen s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova. Lokacijske dozvole za izgradnju dviju polu-ugrađenih višestambenih građevina s po devet stambenih jedinica izdane su 12. prosinca 2012. godine.

Koncem ožujka 2013. godine objavljen je potom (prvi) natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova po Programu subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada–Cittanova. Njime je svoje buduće stanare pronašlo 10 stanova. Uslijedio je potom natječaj u studenom i prosincu 2014., kada je prodano tri stana, a preostalih pet stanova svoje je kupce dobilo putem posljednjeg natječaja, u veljači 2015. godine. Tek je ovim posljednjim natječajem zaokružena financijska konstrukcija i izgradnja je mogla početi. Dodajmo kako je sva tri natječaja, kroz analizu i bodovanje zaprimljenih zahtjeva, pratilo isto peteročlano Povjerenstvo, imenovano od strane gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova sredinom svibnja 2013. godine.

U srpnju 2013. gradski vijećnici su prihvatili Odluku o prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje stanova iz programa poticane stanogradnje. Kako je naime odlučeno da izgradnju zgrada vodi i koordinira gradsko trgovačko društvo Neapolis, bilo je potrebno prenijeti vlasništvo nad zemljištem na ovo trgovačko društvo. Prema izvršenoj procjeni sudskog vještaka vrijednost zemljišta na kojem će se graditi dvije zgrade s ukupno 18 stanova, čija je površina 829 odnosno 986 četvornih metara, iznosi 49.740 eura odnosno 59.160 eura. U kunskoj protuvrijednosti na dan procjene to je iznosilo 373.547 kuna za prvo zemljište, te 444.291 kunu za drugo zemljište.

Grad Novigrad-Cittanova je tijekom 2013. godine uputio zahtjev za suradnju bankama prisutnima na ovom području, na način eventualnog formiranja posebnih kreditnih linija za korisnike programa subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova. Suradnja se po tom pitanju realizirala s IKB Umag d.d. Umag, koja je formirala posebnu kreditnu liniju, prema kojoj su uvjeti kreditiranja bili nešto povoljniji od tržišnih. Ukupno 14 od 18 stanara ostvarilo je svoje kredite u IKB-u, jedna osoba putem Erste Banke, a ostali bez kredita.

Na dan 21. veljače 2014. godine, nakon ponešto otežane procedure provedbe nužnih katastarskih izmjena na građevinskim česticama na kojima će se izgraditi zgrade, izdana je Potvrda glavnog projekta tj. građevinska dozvola za početak radova.

Sredinom lipnja upućen je javni poziv za dostavu ponuda izvođačima pojedinih radova, ukupno njih 14. Rok za dostavu bio je 30. lipnja, a posebno Povjerenstvo za odabir ponuda odluku o odabiru izvođača donijelo je početkom kolovoza 2014. godine.

Gradilište je formalno otvoreno 7. siječnja 2015. godine, dok su sami radovi na izgradnji, nakon pripreme gradilišta, započeli posljednjih dana siječnja. Radovi su potom dovršeni u veljači 2016. godine, kada je obavljen i tehnički pregled te izdana uporabna dozvola, a 24. veljače 2016. izvršena je i svečana primopredaja stanova.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.