Vijesti

Svečano obilježen početak rada novog Reciklažnog dvorišta Salvela

21.02.2020. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije
Malom prigodnom svečanošću obilježen je danas početak rada novog reciklažnog dvorišta u Salveli na području Novigrada. Uz novigradskog gradonačelnika Antea Milosa sa suradnicima, te direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Siniše Kukića, pozivu na otvorenje odazvali su se i direktori nekolicine istarskih komunalnih poduzeća, načelnik susjedne Općine Brtonigla Paolo Klarić, gradski vijećnici i vijećnice, te predstavnici medija.

Riječ je o investiciji ukupno vrijednoj 2.285.190,01 kuna, od čega se 85 posto ili 1.942.411,50 kuna financiralo iz sredstava EU fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. S 15 posto odnosno s oko 343.000 kuna u investiciji je sudjelovao Grad Novigrad-Cittanova.

„Otvaranjem ovog postrojenja stavljamo 'točku na i' jednog višegodišnjeg projekta. Projekta koji je formalno započeo sredinom 2017. godine, kada je zeleno svijetlo Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije dobio naš Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Drugi važan trenutak u realizaciji ovog kapitalnog projekta datira u siječanj 2018., kada su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donijeli pozitivnu odluku o financiranju projekta. Potvrđena je time naša projektna vizija kako je riječ o sadržaju iznimno važnom za kontinuitet ekološki održivog razvoja i zaštitu okoliša, kao i za podizanje komunalnog standarda u našem okruženju. I na kraju, no ne manje važno, ono što je uopće učinilo mogućim realizaciju ovog projekta, je pravo građenja na katastarskoj čestici u vlasništvu Republike Hrvatske, koje nam je država ustupila za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta.“, istaknuo je u svom obraćanju gradonačelnik Novigrada Anteo Milos, dodajući: „Koristim zato i ovu prigodu da iskreno i srdačno zahvalim svim suradnicima, djelatnicima gradske uprave i nadležnih županijskih službi, a prije svega Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ministarstvu državne imovine, te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na svoj pomoći i razumijevanju, na svim naporima uloženima u pripremu i realizaciju ovog projekta. Zahvale idu i projektantima, izvođačima radova i provoditelju nadzora, te komunalnom poduzeću 6. maj koje će upravljati ovim reciklažnim dvorištem. Zajedničkim radom projekt je dovršen u zacrtanom roku i veseli me što ovo reciklažno dvorište danas i službeno otvara svoja vrata korisnicima. Na nama, lokalnoj samoupravi, uz pomoć naših partnera, sada je da učinimo još jedan korak naprijed, da naše sugrađane i sve druge potencijalne korisnike educiramo i motiviramo da se i na ovaj način uključe u lanac zbrinjavanja i recikliranja otpada.“

U tom svijetlu Milos je istaknuo: „Pozivam zato i danas prisutne predstavnike medija, kao i sve ostale koji u tome mogu pomoći, da daju svoj doprinos u educiranju i motiviranju ljudi da prihvate suvremene ekološke trendove, da shvate kako briga o ekologiji i održivom razvoju ponekad ima i svoju cijenu, a ono što je po meni i najvažnije – da budemo svjesni kako svaka takva promjena polazi od nas samih.“

Na kraju svog obraćanja gradonačelnik je podsjetio kako je ovaj današnji projekt jubilarni deseti kojeg je Grad Novigrad-Cittanova uspješno realizirao u suradnji s FZOEU-om. „Za nama su uspješno provedeni projekti, od modernizacije javne rasvjete, preko energetske obnove vrtića, škola i oko 100 obiteljskih kuća, sve do edukacije građana i nabave spremnika za prikupljanje otpada. Ukupno smo od 2012. do danas povukli oko 10 milijuna kuna, a još toliko smo sami uložili u projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru. Ne preostaje mi stoga drugo nego iskreno i srdačno zahvaliti Fondu i direktoru g. Kukiću, kao i njegovim prethodnicima, te se kao dobar i provjeren partner preporučiti i u budućnosti za suradnju i za sredstva koja Fond ima ili će imati na raspolaganju u svojoj blagajni…“, zaključio je Milos.

„Odvajanje otpada jedan je od temelja za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom. Da bi taj sustav mogao zaživjeti potrebna je kvalitetna infrastruktura dostupna građanima, koja uz spremnike za odvojeno prikupljanje otpada uključuje i izgradnju reciklažnih dvorišta“, naglasio je u svom prigodnom govoru direktor FZOEU-a Siniša Kukić, te dodao: „Kako bi koncept odvojenog prikupljanja otpada 'od vrata do vrata' u potpunosti zaživio, Fond će Novigradu ovih dana isporučiti i 180 većih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Postupak nabave za kante koje su namijenjene razvrstavanju u kućanstvima je u tijeku, te bi u drugoj polovici godine trebali dobiti još oko dvije tisuće spremnika i time zaokružiti svoju komunalnu infrastrukturu.“

„No, da bi reciklažno dvorište i spremnici ispunili svoju svrhu, preduvjet je kvalitetna edukacija na svim razinama. Zato je hvalevrijedan projekt „Izdvoji s(v)e – Fai la differenza“ koji se na ovom području provodi u cilju bolje informiranosti građana o održivom gospodarenju otpadom. Siguran sam da su vaši građani svjesni da otpad nije samo smeće, nego i korisna sirovina, što će u budućnosti demonstrirati čestim dolascima u ovo reciklažno dvorište“, poručio je Kukić, te zaključio kako će Fond i dalje pružati stručnu i financijsku potporu u realizaciji budućih zajedničkih projekata.

Samo reciklažno dvorište ograđeni je i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog odnosno glomaznog komunalnog otpada, kao i nekolicine drugih posebnih kategorija otpada. Dvorište se prostire na oko 2.500 četvornih metara, na katastarskoj čestici u vlasništvu RH, s ustupljenim pravom građenja. Na toj asfaltiranoj i ograđenoj površini postavljena je oprema za prikupljanje ukupno 48 različitih vrsta otpada, u 32 namjenska spremnika tj. kontejnera.

Glavni građevinski projekt potpisuje tvrtka DLS iz Rijeke, s nekolicinom drugih partnera u izradi pripadajućih elaborata. Izvođač radova bila je tvrtka Graditelj svratišta d.o.o. Zagreb, a nadzor je provodio porečki Istra inženjering. Stručnu podršku u realizaciji projekta pružala je udruga Zelena Istra, a upravljanje dvorištem povjereno je komunalnom poduzeću 6. maj d.o.o. iz Umaga.

Dvorište je besplatno za građane odnosno fizičke osobe, uz određena količinska ograničenja, obzirom na ograničeni prostor za prihvat, dok pravne osobe svoj otpad ovdje mogu odlagati prema važećem cjeniku. Važno je naglasiti i kako je dvorište dostupno osobama s invaliditetom.

Sve važnije informacije o radu i načinima korištenja reciklažnog dvorišta sadržane su u informativnom dvojezičnom, hrvatsko talijanskom letku, koji je – među ostalim – poštom distribuiran i svim korisnicima usluge odvoza smeća s područja Grada Novigrada-Cittanova. Dodajmo i kako letak ima i svoju englesko/slovensku verziju, namijenjenu gostima odnosno turistima Novigrada, te tamošnjim vlasnicima kuća za odmor. Leci se u digitalnom obliku nalaze i na mrežnim stranicama Grada i 6. maja, gdje su dostupne i audio verzije letka, namijenjene slijepim i slabovidnim osobama.

Važan dio projekta su i razne informativne i edukativne aktivnosti, provedene s različitim kategorijama, uzrastima i profilima stanovništva, a sve s ciljem poticanja sugrađana na odvojeno prikupljanje otpada odnosno korištenje reciklažnog dvorišta.

Poneku informaciju više o radu reciklažnog dvorišta i uslugama koje nudi potražite OVDJE.

 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.