Vijesti

Reagiranje na članak u Glasu Istre o vijećničkim naknadama

29.07.2020. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U „Glasu Istre“ od 29. srpnja 2020. objavljen je članak pod naslovom „Istra: Općine i gradovi troše nevidljive milijune kuna / Politikom po novčaniku – Predsjednik gradskog vijeća bogatog Poreča plaćen je tek 300 kuna više od onog na čelu nerazvijene općine Gračišće“, autora Dubravka Grakalića.

U članku se uspoređuju naknade vijećnicima, potpredsjednicima i predsjednicima Vijeća u gradovima i općinama Istarske županije. Usporedba međutim nije ujednačena, obzirom da su za većinu gradova i općina iskazani neto iznosi, dok su kod nekolicine naknade prikazane u bruto iznosu. Na taj način dolazi se do sasvim pogrešnih rezultata i zaključaka.

U konkretnom primjeru, naknade vijećnika/vijećnica, potpredsjednice i predsjednika Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova u tom su članku iskazani u bruto iznosu (prije oporezivanja). Autor članka uspoređuje ih s naknadama u drugim istarskim gradovima, ali su te naknade u velikoj većini prikazane u neto iznosima, dakle nakon što su iz bruto iznosa plaćena sva potrebna davanja. Iz tog razloga naknade novigradskim vijećnicima i vijećnicama potpuno pogrešno ispadaju veće u usporedbi s drugim jedinicama lokalne samouprave u Istri.

Treba ovdje naglasiti i kako se članak temelji na svojevremenom upitu g. Viktora Šimunovića o visini naknada svih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, a na kojega je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama odgovorio i Grad Novigrad-Cittanova, navodeći kako su dostavljeni podaci u bruto iznosu. Međutim, ti su iznosi u članku pogrešno i nelogično uspoređivani s neto iznosima drugih gradova. Primjenom ujednačene metodologije naknade vijećnika i vijećnica Grada Novigrada-Cittanova bile bi naravno niže od onih istaknutih u članku.

Naknada vijećnika/vijećnica, u članku iskazana u bruto iznosu od 869 kuna, iznosi tako 607 kuna mjesečno. Naknada potpredsjednice Gradskog vijeća, u članku iskazana u bruto iznosu od 1.739 kuna, iznosi 1.214 kuna mjesečno, a naknada predsjednika Vijeća, prikazana u bruto iznosu od 3.477 kuna, iznosi 2.428 kuna neto.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.