Vijesti

Prikupljaju se podaci o nekretninama i poreznim obveznicima poreza na nekretnine

31.05.2017. /// Novigrad Vijesti / Komunalne informacije
Obzirom da je 1. siječnja 2017.godine stupio na snagu novi Zakon o lokalnim porezima, kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 1. siječnja 2018. godine.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju gradovi i općine na području kojih se nekretnina nalazi i prihod su te jedinice lokalne samouprave. Stoga su gradovi i općine obvezni tijekom 2017. godine ustrojiti (i dalje voditi) evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka na području Grada Novigrada-Cittanova zadužen je gradski Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je koncem svibnja objavio javni poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području Grada Novigrada-Cittanova da, radi ustrojavanja i vođenja evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima, koristeći priložene obrasce koji su kreirani posebno za stambeni prostor, poslovni prostor te neizgrađeno građevinsko zemljište. Obavijest i poziv upućeni su na adrese svih dosadašnjih obveznika komunalne naknade.

Tekst obavijesti i poziva vlasnicima i korisnicima nekretnina, kao i pripadajuće obrasce, možete pronaći OVDJE.

Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti osobno, predajom u pisarnicu Grada, putem pošte, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute, slobodno možete zatražiti putem navedene e-mail adrese, ili telefonom na brojeve 052/757-055, 052/757-068, ili osobno u gradskoj upravi.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave, ili ako se bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Grad, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva financija–Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi ovih potonjih podataka, s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.