Vijesti

Poziv za dostavu podataka radi uvrštenja u Godišnji program manifestacija u 2020. godini

10.02.2020. /// Novigrad Vijesti
Na temelju Zakona o zaštiti od buke i Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke, u okviru pripreme Godišnjeg programa manifestacija na području Grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada-Cittanova, objavio je javni poziv za dostavu podataka radi uvrštenja u Godišnji program manifestacija na području Grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini.

Program će sadržavati slijedeće podatke:
a) Podaci koje dostavlja organizator događanja/manifestacije:
- naziv, vrsta i kratki opis manifestacije,
- mjesto održavanja,
- vrijeme održavanja,
- nositelj organizacije,
- odgovorna osoba

b) Podaci koje utvrđuje Grad Novigrad-Cittanova
- dozvoljena razina buke (u decibelima)

Godišnji program manifestacija na području Grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini obuhvaća sve manifestacije koje se odvijaju na otvorenim prostorima, s mogućim prekoračenjem dopuštene razine buke. Riječ je dakle o svim glazbenim, plesnim i sličnim priredbama na otvorenom, kako na javnim površinama (ulice, trgovi, parkovi…), tako i na terasama i drugim površinama ugostiteljskih i drugih objekata. Izuzetno u ovaj Godišnji program manifestacija ulaze i manifestacije koje se odvijaju u zatvorenim prostorima, a za koje postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke.

U Godišnji program manifestacija ulaze sve gore navedene manifestacije u organizaciji javnih ustanova, udruga, institucija, kao i privatnih poslovnih subjekata.

Pozivamo stoga sve organizatore predmetnih manifestacija u 2020. godini na području Grada Novigrada-Cittanova da zaključno do 29. veljače 2020. dostave podatke o planiranim manifestacijama (za koje na taj način traže prekoračenje dopuštene razine buke). Manifestacije na otvorenom prostoru za koje nisu na vrijeme dostavljeni traženi podaci, te koje ne budu uvrštene u Godišnji program manifestacija, neće zadovoljiti zakonom predviđeni uvjet za njihovo održavanje.

Važno je naglasiti da zahtjev za uvrštenje nekog događanja u Godišnji program manifestacija ne zadire u radno vrijeme ugostiteljskog objekta u kojem će se to događanje održati, tj. u zahtjevu za uvrštenje nekog događanja u Godišnji program manifestacija može se tražiti uvrštenje satnice događanja isključivo u okviru postojećeg propisanog radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Podnositelji zahtjeva za uvrštenjem događanja u Godišnji program manifestacija na području Grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini, svoje zahtjeve sa svim traženim podacima dostavljaju, na za to predviđenom obrascu, pisanim putem: osobno u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova (zgrada gradske uprave, Veliki trg 1, Novigrad-Cittanova, prizemlje) ili e-mailom na adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address), zaključno do 29. veljače 2020.

Obrazac možete preuzeti na ovom LINKU.

U zahtjevu za uvrštenje u Godišnji program manifestacija potrebno je navesti slijedeće podatke:
- naziv, vrsta i kratki opis manifestacije
- mjesto održavanja (adresa; naziv objekta),
- vrijeme održavanja (datum; satnica/od–do),
- nositelj organizacije (puni naziv i adresa tvrtke/ustanove/udruge),
- odgovorna osoba (ime i prezime; funkcija u ustanovi/udruzi/pravnom subjektu)
- kontakt odgovorne osobe (telefon/mobitel; e-mail)

U slučaju da jedan organizator prijavljuje više manifestacija/događanja, zahtjev za svaku od manifestacija/događanja podnosi na zasebnom obrascu. Iznimno, ako se neka istovjetna manifestacija/događanje ponavlja višekratno, može se prijaviti na jednom Obrascu, uz navođenje više datuma održavanja.

Za sva dodatna pitanja, pojašnjenja i upute molimo kontaktirati:
Kristijan Nemet: 052/757-446 ili 052/757-055, interni 102; .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.