Vijesti

Poziv na uključivanje u 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima

15.07.2019. /// Novigrad Vijesti
Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade u razdoblju od 2019.-2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade, u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem EU.

Na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i poveznici eupita.eu objavljen je upitnik namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u RH i EU.

Rok za ispunjavanje upitnika je 27. rujna 2019.

Primjer upitnika potražite OVDJE.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.