Vijesti

Otvorene su prijave za financijsku potporu projektima i programima u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

24.06.2016. /// Novigrad Vijesti
Ministarstvo socijalne politike i mladih je dana 23. lipnja 2016. godine objavilo Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima i programima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika.

Ovim pozivom udruge se pozivaju da prijave programe i projekte u području borbe protiv ovisnosti, koji doprinose rješavanju potrebe za intenzivnim razvijanjem mjera liječenja i psihosocijalnog tretmana te potrebe za resocijalizacijom kao logičnim slijedom psihosocijalne rehabilitacije, važnog čimbenika u cjelovitom oporavku liječenih ovisnika.

Udruge mogu uputiti najviše dvije prijave, za svako prioritetno područje po jednu prijavu i to na sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:
1. Resocijalizacija ovisnika:
a) Projekti s ciljem rješavanja stambenih i drugih pitanja liječenih ovisnika
b) Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima
2. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama:
a) Programi psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskim i stambenim zajednicama

Za financiranje projekata i programa u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika osigurano je 2.500.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kuna, a najveći iznosi 150.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom programu za svaku godinu iznosi 150.000,00 kuna, a najveći iznosi 250.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 23. srpnja 2016. godine.

Više o natječaju, kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, koja je jedno od provedbenih tijela natječaja (www.civilnodrustvo-istra.hr) te na stranicama Ministarstva.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.