Vijesti

Otvara se natječaj za sufinanciranje nabave računalne i komunikacijske opreme malih i srednjih poduzeća

27.07.2018. /// Novigrad Vijesti / Gospodarstvo
Informacijske i komunikacijske tehnologije danas predstavljaju središnju kariku logističkog lanca u poslovanju, a zbog svojih fleksibilnih i efikasnih performansi neophodne su pri pružanju kvalitetne i konkurentne usluge. Stoga je unapređenje poslovnih procesa uvođenjem rješenja iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije važan faktor u jačanju tržišne pozicije poduzeća i učinkovitog poslovanja malog i srednjeg poduzetništva (MSP).

Ovim natječajem želi se potaknuti MSP na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja komunikacije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti

Bespovratna sredstva putem ovog natječaja dodjeljivat će se pravnim i fizičkim osobama koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici za ulaganja u nabavu računalne i komunikacijske opreme. Prihvatljive aktivnosti za financiranje su izrada i nabava IKT rješenja namijenjenih optimiziranju poslovnih procesa (standardni i out-of-box softver) te implementacija i integracija poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Iznos i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu iznosi 80.000 kuna a najviši 1.000.000 kuna. Intenzitet potpore po ovom natječaju određuje se prema veličini poduzeća: 85% prihvatljivih troškova za mikro i mala te 65% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.

Prijave na natječaj započinju 21. kolovoza 2018. godine.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.