Vijesti

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

01.08.2018. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U utorak 31. srpnja održana je deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova u ovom mandatu.

Na početku sjednice gradonačelnik Anteo Milos Gradskom vijeću je prezentirao uobičajeni pregled aktivnosti gradonačelnika i gradske uprave između dviju sjednica Vijeća.

Vijećnici su usvojili Odluku o suglasnosti za provođenje projekta rekonstrukcije gradske kino dvorane u kulturni centar odnosno društveni dom. Donošenje ove odluke, odnosno suglasnosti Gradskog vijeća za provođenje projekta, jedan je od preduvjeta za njegovo kandidiranje na natječaje za EU sredstva, u ovom konkretnom slučaju na Program ruralnog razvoja, Mjeru 07, Operaciju 7.4.1.

Usvojene su prve izmjene i dopune proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu. Proračun je uvećan s 52.836.790 na 64.028.120 kuna. Najznačajnije promjene su u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, unutar kojega su uvećane stavke planiranih rashoda za sanaciju kino dvorane, odnosno budućeg kulturnog centra i društvenog doma, izgradnju reciklažnog dvorišta Salvela, obnovu pročelja dječjeg vrtića, izgradnju fitness parka u Karpinjanu, nabavku spremnika za reciklabilni otpad, te druge investicije i projekte.

Vijećnici su prihvatili Pravilnik o lokacijama morskih plaža predviđenima za kupanje pasa na području Grada Novigrada-Cittanova. Pravilnikom su određene tri lokacije: na plaži auto kampa Aminess Sirena, na dijelu obalnog područja neposredno uz novigradski nautički centar, te u dijelu obale u Pineti.

Gradsko vijeće je, na temelju podnesenog zahtjeva, Gradu Novigradu–Cittanova dodijelilo koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, u svrhu građenja infrastrukturne građevine – oborinske kanalizacije starogradske jezgre Novigrada. Naime, riječ je o proceduri predviđenoj Zakonom o gradnji, temeljem kojega je koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra u korist Grada potrebna pri izdavanju građevinske dozvole, obzirom da se dio izgradnje oborinske kanalizacije previđa i na česticama pomorskog dobra. Godišnja naknada za koncesiju određena je u simboličnom iznosu od 1 kune.

Prihvaćena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine k.č.br. 2011 i dijela nekretnine k.č.br. 688, obje k.o. Novigrad. Nekretnine na koje se odnosi Odluka o ukidanju statusa javnog dobra nisu nerazvrstane ceste i nemaju značaj javnog dobra u općoj uporabi. Sukladno Zakonu o cestama, kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Prva nekretnina nalazi se u naselju Vidal te ulazi u obuhvat planske parcele oznake br. 93 sukladno DPU-u područja Vidal. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra odnosi se na dio k.č. 2011 k.o. Novigrad u površini od 1 četvornog metra, sukladno zahtjevu vlasnika nekretnine, radi formiranja građevne čestice. Druga nekretnina nalazi se u naselju Dajla, te dijelom ulazi u obuhvat planske parcele oznake br. 38, sukladno DPU-u područja Belveder–Dajla. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi odnosi se na dio k.č. 688 u površini od 129 četvornih metara, sukladno zahtjevu suvlasnika nekretnine, radi formiranja građevne čestice.

Usvojen je prijedlog dobitnika ovogodišnjih gradskih priznanja, koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada, 28. kolovoza. Grb Grada Novigrada-Cittanova ove će godine dobiti: dr. Dragan Grgurić, za dugogodišnji rad u zdravstvu; Marina Gaši, za doprinos promociji Novigrada; Obrt Cvjećarnica Novigrad, za dugogodišnju poduzetničku aktivnost; Odbojkaški klub Novigrad, za dugogodišnju uspješnu sportsku aktivnost.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.