Vijesti

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća

02.08.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 1. kolovoza održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Na prijedlog gradonačelnika Antea Milosa s dnevnog reda skinuta je točka s prijedlogom Odluke o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina označenih kao k.č.br. 2569/1 i 2837/3 k.o. Novigrad u Radnoj zoni Vidal.

Usvojena je Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na području Grada Novigrada – Cittanova. Resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan obrazložila je kako je 1. siječnja 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, te je 19. veljače donesen i novi Pravilnik o agrotehničkim mjerama, stoga se pristupilo usklađivanju postojeće Odluke o agrotehničkim mjerama s novom pravnom regulativom. Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanja poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se pak poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji, pojasnila je Rugani Kukuljan.

Prihvaćena je i Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako je u veljači ove godine stupio na snagu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, kojim se regulira planiranje sustava reagiranja u izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje načina pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak usmjerava na ublažavanje i djelomično uklanjanje tako nastalih posljedica. Prirodnom nepogodom u smislu Zakona smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak, te štetu na javnoj infrastrukturi i /ili okolišu. Tim Zakonom propisana je obveza donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, pa je sukladno tome pripremljen i usvojen ovaj Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Novigrada –Cittanova, kako bi se definirala postupanja nadležnih tijela, te odredile mjere i postupanja djelomične sanacije šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda.

Jednoglasno je usvojena Odluka o osnivanju nove gradske ustanove, Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova / Centro per le manifestazioni e la cultura Novigrad-Cittanova. Resorni pročelnik Alen Luk prenio je kako se osnivanju nove gradske ustanove pristupa temeljem ukazane potrebe za novim kulturnim, obrazovnim i zabavnim sadržajima i manifestacijama na području Novigrada, te obzirom na mogućnosti koje će pružiti rekonstrukcija nekadašnjeg kina u moderni kulturni centar. Djelatnost buduće ustanove u najvećoj mjeri bit će usmjerena ka organizaciji gradskih manifestacija i kulturno-umjetničkih programa, poticanju aktivnosti kulturnog amaterizma i umjetničkog stvaralaštva, te drugim aktivnostima s ciljem što kvalitetnijeg i sadržajnijeg provođenja slobodnog vremena lokalnog stanovništva tijekom čitave godine. Ustanova će imati zadaću osmišljavanja novih i unapređenja postojećih sadržaja, sve s ciljem kvalitetnijeg i sadržajnijeg provođenja slobodnog vremena stanovništva, kao i gostiju Novigrada. Ustanova će pritom u svom radu surađivati i s drugim subjektima na području Grada (Gradska knjižnica, Muzej Lapidarium, TZG, gradske udruge, itd), a obzirom na profil ustanove, te planirane djelatnosti, jedna od uloga bila bi pritom i koordinacija događanja i manifestacija na cijelom području Grada, istaknuo je pročelnik Luk, upoznavši vijećnike i vijećnice s daljnjim koracima i procedurom osnivanja ustanove.

Usvojen je i prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova / Centro per le manifestazioni e la cultura Novigrad-Cittanova. Privremenim ravnateljem imenovan je Kristijan Nemet, viši referent za kulturu, manifestacije i informiranje Grada Novigrada-Cittanova. Osnovna zadaća privremenog ravnatelja bit će da pod nadzorom osnivača, Grada Novigrada-Cittanova, obavi sve pripremne radnje za početak rada Ustanove, uključujući i donošenje Statuta Ustanove uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, te da podnese prijavu za upis Ustanove u Sudski registar, prenio je Luk, dodavši kako će privremeni ravnatelj upravljati ustanovom do imenovanja ravnatelja.

Prihvaćeni su prijedlozi ovogodišnjih gradskih priznanja povodom Dana Grada. Na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja Plakete Grada Novigrada-Cittanova dobit će FA.IS.A d.o.o. Novigrad (za dugogodišnju uspješnu gospodarsku aktivnost), Lions klub Novigrad (za humanitarni i društveno koristan rad), te vlč. Luka Pranjić (za izniman doprinos u razvoju vjerske i društvene zajednice Grada Novigrada-Cittanova). Plaketa Grada na prijedlog gradonačelnika Milosa uručit će se novigradskoj uljari Al Torcio (za dugogodišnju uspješnu poljoprivrednu aktivnost). Na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja Grb Grada Novigrada-Cittanova dobit će Klaudio Marinčić (za dugogodišnji doprinos u uređenju Novigrada), te Silvio Simonović (za dugogodišnju gospodarsku aktivnost i promociju novigradskog ribarstva). Gradska priznanja ovogodišnjim laureatima bit će uručena na svečanoj sjednici Grdskog vijeća povodom Dana Grada, 28. kolovoza.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.