Vijesti

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

01.02.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 31. siječnja održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Gradsko vijeće je, kao osnivač ustanove, dalo neophodnu suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine, za radno mjesto kustosa, u Muzeju Lapidarium. Nadležni pročelnik Alen Luk objasnio je kako je zahtjev stigao iz Muzeja Lapidarium, a obzirom na iskazanu potrebu. Naime, Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja propisano je da u lokalnom muzeju, u koju kategoriju spada i Muzej Lapidarium, stručne poslove obavlja najmanje jedan kustos. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja to radno mjesto je sistematizirano odnosno predviđeno, ali je do danas ostalo nepopunjeno, jer su se pojedini poslovi i zadaće tog radnog mjesta osiguravali prema potrebi putem ugovora o djelu s vanjskim suradnicima.

Usvojena je Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za tzv. iznajmljivače privatnog smještaja, kampove i tzv. robinzonski smještaj, koji se nalaze na području grada Novigrada–Cittanova, a prema kojoj visina paušalnog poreza ostaje nepromijenjena u odnosu na dosadašnju, te i dalje iznosi 300 kuna po krevetu za privatne iznajmljivače, odnosno 350 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i kamp odmorištu, tj. objektu za robinzonski smještaj. Resorni v. d. pročelnika za proračun i gospodarstvo Adriano Petretić obrazložio je kako su 30. studenog 2018. objavljene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak kojima je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150 kuna, niti veće od 1.500 kuna. Za 2019. godinu odluku o visini paušalnog poreza predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su donijeti do 31. siječnja, te je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače. Petretić je prenio i kako je nacrt prijedloga Odluke objavljen putem javnog savjetovanja u razdoblju od 7. do 21. siječnja ove godine. Temeljem provedenog javnog savjetovanja i razgovora s udrugom iznajmljivača, odlučeno je da iznosi paušalnog poreza ostanu nepromijenjeni u odnosu na dosadašnje.

Na samoj sjednici Gradskog vijeća uvrštena je dodatna točka dnevnog reda, u okviru koje su vijećnici i vijećnice usvojili odluku kojom se pravo građenja buduće zgrade nove Talijanske osnovne škole Novigrad prenosi samoj školi. Naime, kako je objasnila resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan, prethodnom Odlukom o osnivanju prava građenja u svrhu izgradnje nove zgrade TOŠ Novigrad, donesenom u prosincu 2016. godine, to je pravo građenja ustupljeno Istarskoj županiji, kao osnivaču ove obrazovne ustanove. Međutim, na prijedlog Istarske županije formalni nositelj projekta i investitor buduće nove zgrade bit će sama TOŠ, obzirom da će to pomoći u kandidiranju projekta za sufinanciranje iz EU i drugih fondova.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.