Vijesti

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća

19.12.2018. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće

Jednoglasno je prihvaćen proračun za 2019. godinu, najveći u povijesti Novigrada, u iznosu od 64,35 milijuna kuna.

U utorak 18. prosinca održana je 13. sjednica Gradskog vijeća.

Prihvaćena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova, koju je obrazložio nadležni pročelnik Alen Luk. Objasnio je kako je riječ o pravnim subjektima koji sudjeluju u pripremi i otklanjanju posljedica eventualnih katastrofa i velikih nesreća na području Grada, a određeno je kako su to slijedeće pravne osobe: 6 Maj d.o.o. Umag; Neapolis d.o.o. Novigrad; Istarski vodovod d.o.o. Buzet - PJ Buje; Veterinarska bolnica Poreč; Laguna d.d. Novigrad; Skladište građevinskog materijala Tera, Novigrad; Lovačko društvo Patka, Novigrad; Istarske ceste d.o.o. Pula.

Odobreno je davanje prethodne suglasnosti Muzeju Lapidarium za zasnivanje radnog odnosa jedne djelatnice na neodređeno vrijeme. Kako je objasnio pročelnik Luk, riječ je o djelatnici u muzejskoj trgovini Link, koja je dosad tri godine uzastopce bila zaposlena putem ugovora o radu na određeno vrijeme. Zakonom o radu propisano je da nakon tri godine nije dozvoljeno produžavanje ugovora o radu na određeno vrijeme, a kako postoji potreba za tim djelatnikom / djelatnicom, predloženo je da se zasnuje ugovor na neodređeno, što je Vijeće i odobrilo.

Usvojena je izmjena Odluke o suglasnosti za provođenje projekta krajobraznog uređenja javne zelene površine – fitness parka Karpinjan. Nadležna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan pojasnila je kako je projekt prijavljen na natječaj za sufinanciranje LAG-a Sjeverna Istra, a naknadno je ustanovljeno kako je potrebno izmijeniti dio teksta Odluke na način da se umjesto „iz Programa ruralnog razvoja“ navodi kkao će se projekt financirati „iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Sjeverna Istra““. Sve ostale stavke ranije usvojene odluke ostale su nepromijenjene.

Prihvaćena je odluka o isplati naknade trgovačkom društvu Roto Nova d.o.o. za dio k.č.br. 2269/5 k.o. Novigrad. Pročelnica Rugani Kukuljan objasnila je kako se Grad Novigrad–Cittanova temeljem elaborata o izvedenom stanju nerazvrstane ceste uknjižio u travnju 2017. godine na parkiralište između vinskog podruma i depandanse (tzv. bijeli parking), te je formirana nova k.č.br. 2269/5 k.o. Novigrad, upisana kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova. Čestica parkirališta k.č.br. 2269/5 k.o. Novigrad je u naravi nastala od dijela k.č.br. 2269/1 k.o. Novigrad u vlasništvu MG-grupa d.o.o. u stečaju (u površini od 2.791 m2), te k.č.br. 2296/2 k.o. Novigrad u vlasništvu Roto – Nova d.o.o. Zagreb (u površini od 1.282 m2). S trgovačkim društvom Roto – Nova d.o.o. je postignut dogovor oko naknade za dio zemljišta koji predstavlja parkiralište, na način da im se prenesu u vlasništvo k.č.br. 2179/3 (332 m2) i k.č.br. 2195 (727 m2), ukupne površine 1.059 m2, koje predstavljaju dio planske parcele turističke namjene za gradnju hotela u zoni Sv. Anton. Da bi se nekretnina mogla dati na ime naknade, njezina vrijednost mora odgovarati tržišnoj vrijednosti nekretnine koja predstavlja javno parkiralište. Radi navedenog se proveo postupak utvrđivanja vrijednosti predmetnih nekretnina. Za k.č.br. 2269/5 k.o. Novigrad je izvršena procjena vrijednosti po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke, te je utvrđeno da je njezina vrijednost 97,86 eura/m2, odnosno da ukupna vrijednost nekretnine za koju se plaća naknada iznosi 125.456,52 eura. Za parcele k.č.br. 2179/3 i k.č.br. 2195, obje k.o. Novigrad, koje se daju na ime naknade, tržišna vrijednost je utvrđena temeljem javnog natječaja susjedne nekretnine iste namjene (k.č.2178/4 k.o. Novigrad koja je prodana kupcu Laguni Novigrad d.d.), te iznosi 122 eura/m2, odnosno ukupno 129.198 eura. Razliku u vrijednosti će druga strana podmiriti Gradu.

Usvojena je nova Odluka o komunalnoj naknadi. Pročelnica Rugani Kukuljan prenijela je kako je na snagu je 4. kolovoza 2018. godine stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno da jedinice lokalne samouprave donesu nove odluke o komunalnoj naknadi, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona. Nova Odluka usklađena je s važećim zakonom, te izmijenjena u odnosu na staru u nekoliko članaka. Među ostalim proširena je namjena financiranja na području jedinice lokalne samouprave iz sredstava prikupljenih komunalnom naknadom, a detaljnije se uređuje sadržaj rješenja o komunalnoj naknadi. Novina je i da se rješenje o komunalnoj naknadi donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnosi između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima. U odnosu na zone, koeficijent zona, koeficijent namjene, te načine oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, u novoj Odluci nije bilo promjena.

Prihvaćena je i nova Odluka o komunalnom doprinosu. I ova Odluka donesena je slijedom obveze propisane novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Među ostalim promjenama koje su više tehničke naravi, Odluka se u odnosu na dosadašnju mijenja i u pogledu mogućnosti obročne otplate, na način da se ukida mogućnost otplate do 24 rate, a omogućava se plaćanje do 12 rata. Došlo je i do promjene u cijenama komunalnog doprinosa, koje se nisu mijenjale od 2009. godine, prenijela je pročelnica Rugani Kukuljan. Pojasnila je kako do korekcije cijena došlo zbog porasta realnih troškova gradnje i otkupa zemljišta, te novim zakonom propisane obveze jedinica lokalne samouprave da na području građenja, koje je predmet obračuna komunalnog doprinosa, moraju osigurati minimalnu infrastrukturu (cestovna infrastruktura, vodovod, odvodnja) i prije početka građenja. Slijedom navedenog došlo je do promjene cijena komunalnog doprinosa za pojedine kategorije građevina (višestambene građevine, građevine trgovačke i turističko-poslovne namjene, građevine za ugostiteljstvo i zabavu), dok je za kategoriju obiteljskih kuća, za investitore s područja Grada Novigrada-Cittanova kojima je to prva građevina, iznos komunalnog doprinosa i umanjen. Riječ je o jednoj od mjera demografske politike, koja bi mlade Novigrađane i Novigrađanke trebala potaknuti da ostanu u svom gradu i ovdje sagrade obiteljski dom, pojasnio je gradonačelnik Anteo Milos.

Usvojene su Izmjene i dopune gradskog proračuna za 2018. godinu. Proračun je s 64,03 umanjen na 52,19 milijuna kuna. Do ove je izmjene došlo prvenstveno iz razloga što u ovoj 2018. godini nisu realizirana sredstva planirana za početak rekonstrukcije zgrade kina u kulturno-društveni centar, objasnio je v.d. pročelnika Adriano Petretić.

Jednoglasno je prihvaćen i proračun za 2019. godinu, s pripadajućim programima javnih potreba. Proračun u iznosu od 64,35 najveći je u povijesti Grada Novigrada-Cittanova, a viši od dosadašnjih je prvenstveno zbog planirane stavke rekonstrukcije zgrade kina u kulturno-društveni centar u iznosu od 12 milijuna kuna, koji će se osigurati kreditnim zaduženjem. Uz proračun usvojena je i pripadajuća formalna Odluka o izvršavanu proračuna.

Po završetku sjednice, posljednje u ovoj godini predsjednik Vijeća Vladimir Torbica i gradonačelnik Anteo Milos uputili su prigodne čestitke i dobre želje vijećnicama i vijećnicima, te ostalim prisutnima na sjednici Vijeća, uz uobičajene prigodne poklone.

„Za nama je još jedna godina dobra i pozitivna za naš grad. Godina je to u kojoj smo napravili još jedan korak naprijed, a koju su među ostalim obilježila i neka priznanja na koja svi možemo biti ponosni. Nastojimo si uvijek postaviti nove ciljeve i izazove, a ovaj proračun svakako je jedan veliki izazov za sve nas koji upravljamo ovim gradom. Vjerujem da ćemo najveći dio planiranog ovim proračunom i realizirati, te da će Novigrad nakon toga, za 2-3 godine, biti mjesto još bolje za život, s još kvalitetnijom infrastrukturom i društvenim standardom. Sve to posebno nam je važno kako bi našim mladim sugrađanima pružili uvjete da ostanu u svome gradu, da ovdje pronađu svoju budućnost“, istaknuo je gradonačelnik Milos.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.