Vijesti

Od Novigrada do Rovinja uspješno se smanjuje populacija galebova

21.02.2018. /// Novigrad Vijesti / Komunalne informacije
Projekt Kontrole i suzbijanja populacije galeba klaukavca na području zapadne obale Istre prvi je takav projekt u Republici Hrvatskoj, a brojke govore o njegovoj uspješnosti: populacija galebova na potezu od Rovinja do Novigrada se od 2011. smanjila za 2.900, a pritom je izbjegnuto povećanje populacije galebova za 14.000 novih ptica, prvenstveno postavljanjem lažnih jaja.

Projekt od početka koordiniraju Zdravi grad Poreč i Grad Poreč, vodi ga Veterinarska bolnica Poreč, uz podršku dioničara projekta: Općina Vrsar, Tar-Vabriga iFuntana, Gradova Novigrada-Cittanova i Rovinja, te pripadajućih turističkih zajednica i velikih turističkih tvrtki: Plave lagune, Valamara, Maistre i Lagune Novigrad.

Ovih je dana u Maloj vijećnici Grada Poreča predstavljeno izvješće o realizaciji projekta u 2017. godini, te je iznijet prijedlog nastavka projekta u 2018. godini. Projekt su predstavili mr. sc. dr. Branko Jurić iz Veterinarske bolnice Poreč, te prof. dr. sc. Albert Marinculić, spec. parazitolog s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno glavni supervizor projekta. Uz njih, na sastanku su sudjelovali predstavnici većine partnera u projektu, uključujući i predstavnike Grada Novigrada-Cittanova.

Moglo se među ostalim čuti kako je ovaj projekt dobio podršku Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kao projekt koji pokazuje da se ujedinjenim projektnim partnerstvom zainteresiranih dioničara na širem lokalitetu mogu postići izvanredni rezultati poštujući prirodu i Zakon o zaštiti životinja, a istovremeno zaštiti ljude od opasnosti prekomjerno narasle populacije galebova, te populaciju ptica držati pod stručnim nadzorom i kontrolom. Dodatno, projekt je prošle godine opisan u knjizi „Fenomenologija profesije javno zdravstvo“, u poglavlju koje govori o novouočenoj javno zdravstvenoj problematici, kao prvi takav projekt u Hrvatskoj.

Korištena humana metoda suzbijanja populacije galebova na čitavom području provedbe projekta od Novigrada do Rovinja, postavljanjem lažnih jaja, pokazuje odlične rezultate, ni na koji način ne ugrožava žive ptice i njihova prirodna staništa. Intervencije u projektu usmjerene su isključivo na zamjenu jaja, pa je tako u sedam godina na području od Novigrada do Rovinja postavljeno 14.551 lažno jaje, a nadziranjem ležanja ptica na lažnim jajima utvrđeno je da je za toliko smanjen i broj ptića. Tim angažiran na ovom projektu početkom 2018. godine dobio je upit s otoka Krka, iz Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, te se očekuje širenje projekta i njegovih iskustava na navedeno područje, koje se suočava s jednakim problemom prekomjerne populacije ptica.

Predstavnici partnera u projektu raspravljali su i o nastavku projekta u 2018. godini, izrazivši zadovoljstvo višegodišnjim ishodima, obzirom da je ovaj projekt jedini pokazao rezultate u kontroli populacije galebova, uključujući dugoročno planiranje intervencija. Zaključeno je kako projekt treba nastaviti, uz daljnju primjenu osnovne metode postavljanja lažnih jaja, ali i edukaciju stanovnika i posjetitelja, kao i daljnje postavljanje oznaka koje ukazuju na zabranu hranjenja ptica. Zbog karakteristika života ovih ptica i njihove reprodukcije te izobilja hrane, svako prekidanje projekta značilo bi njihovo ponovno masovno širenje i rast populacije, upozoreno je. Galebovi ne prezaju od napada na ljude kad god im se ukaže prilika da ljudima „ukradu“ hranu, a vrlo su opasni i nasrtljivi kad se ljudi približavaju njihovim gnijezdima, koja se vrlo često nalaze na ravnim krovovima u urbanim sredinama. Ipak, uz smanjenje sveukupnog broja galebova na zapadnoj obali Istre smanjio se i broj gnijezda u urbanim područjima, što je osnovni cilj projekta – vratiti galeba na njegovo prirodno stanište - otočiće i hridi.

Veterinarska bolnica Poreč, zajedno sa suradnicima i vanjskim timovima ornitologa te prof.dr.sc. Albertom Marinculićem s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu nastavit će raditi na projektu i širiti ga na druga područja Hrvatske. Osim kontrole i smanjivanja populacije galebova, kontinuirano će se raditi na kontroli uzoraka ptica i stajaćih voda, te pratiti zdravstveni rizici od mogućeg prijenosa bolesti s ptica na građane i posjetitelje područja projekta, ali i čitave Istre. Jer, osim smanjenja populacije ptica jedan od osnovnih ciljeva projekta je smanjivanje rizika od zoonoza (opasnih bolesti koje se od životinja, pa tako i ptica, mogu prenositi na ljude). Galeb je ptica koja je u tom smislu vrlo rizična, jer se dominantno hrani na odlagalištima otpada, a potom zadržava u blizini ugostiteljskih objekata i u stajaćim vodama u kojima borave i ljudi. Izlovom ptica te analizom uzoraka perja i izmeta ptica (laboratorijske pretrage), analizom uzroka smrti pronađenih uginulih ptica te bakteriološkom analizom voda, rizici za zdravlje ljudi na području projekta drže se pod stalnim nadzorom i kontrolom.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.