Vijesti

Objavljen natječaj za dodjelu studentskih stipendija

06.11.2019. /// Novigrad Vijesti
Grad Novigrad-Cittanova objavio je natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima stručnih i sveučilišnih studija, upisanih u akademsku godinu 2019/2020. Putem natječaja se planira dodijeliti ukupno devet novih stipendija - pet stipendija za nadarene studente, dvije stipendije za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, te dvije stipendije za deficitarna zanimanja.

Stipendije za deficitarna zanimanja predviđene su za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij: Matematika- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij: Fizika- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski studij sestrinstva.

Stipendije za nadarene studente i za deficitarna zanimanja mogu ostvariti redovni studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova, čiji je prosjek ocjena u posljednjem završenom razredu srednje škole najmanje 4,00, a za studente viših godina najmanje 3,50.

Stipendiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa mogu ostvariti redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova koji udovoljavaju uvjetu da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne prelazi 50 posto proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu stipendije raspisuje.

Stipendije se dodjeljuju za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij, te stručni i specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i visokim učilištima u inozemstvu, za razdoblje trajanja studijskog programa koje donosi visoko učilište koje student pohađa.

U tijeku akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 1. listopada tekuće godine, do 31. srpnja slijedeće kalendarske godine. Visina stipendije iznosi 800 kuna mjesečno. Korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta, isplatit će se, uz stipendiju, mjesečni dodatak u iznosu od 100 kuna.

Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti , Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova, ili osobno u pisarnicu Grada (Veliki trg 1, prizemlje, prva vrata lijevo). Natječaj je otvoren od 6. do 20. studenog 2019. godine.

Tekst natječaja i pripadajuće obrasce možete pronaći OVDJE, te u pisarnici Gradske uprave.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, osobno u uredovnom radnom vremenu ili na telefon 052/757-055, interni broj 102.

Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatrat će Povjerenstvo za stipendije, te izvršiti bodovanje i utvrditi bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja. Bodovna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internet stranicama Grada (http://www.novigrad.hr). Odluka o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij objavljena je u „Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova“ (4/16), te je u tom obliku dostupna na internetskim stranicama Grada (OVDJE).
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.