Vijesti

Objavljen je natječaj za dodjelu gradskih stipendija učenicima srednjih škola

19.09.2016. /// Novigrad Vijesti / Škole i vrtići
Grad Novigrad-Cittanova objavio je natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola u školskoj godini 2016/2017. Putem natječaja će se dodijeliti ukupno pet novih stipendija - tri stipendije za nadarene učenike, te dvije stipendije za učenike slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova. U tijeku školske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 1. rujna tekuće godine, do 30. lipnja slijedeće kalendarske godine. Visina stipendije iznosi 600 kuna mjesečno, a korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta, isplatit će se uz stipendiju i mjesečni dodatak u iznosu od 100 kuna.

Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu Upravnog odjela za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada-Cittanova (Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova) ili osobno u pisarnicu Grada. Natječaj je otvoren od 20. rujna do 5. listopada 2016. godine.

Tekst natječaja možete pronaći OVDJE, a pripadajuće obrasce možete pronaći na slijedećim linkovima: PSUN i PSUS. Tekst natječaja i pripadajući obrasci mogu se pronaći i u pisarnici Grada.

Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatrat će Povjerenstvo za stipendije, te izvršiti bodovanje i utvrditi bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij (Odluku možete preuzeti OVDJE). Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja.

Bodovna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internet stranicama Grada.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.