Vijesti

Objavljen je natječaj za dodjelu gradskih stipendija učenicima srednjih škola

22.09.2017. /// Novigrad Vijesti / Škole i vrtići
Grad Novigrad-Cittanova objavio je natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola u školskoj godini 2017/2018. Putem natječaja će se dodijeliti ukupno pet novih stipendija - tri stipendije za nadarene učenike, te dvije stipendije za učenike slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova. U tijeku školske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 1. rujna tekuće godine, do 30. lipnja slijedeće kalendarske godine. Visina stipendije iznosi 600 kuna mjesečno, a korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta, isplatit će se uz stipendiju i mjesečni dodatak u iznosu od 100 kuna.

Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu Upravnog odjela za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada-Cittanova (Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova) ili osobno u pisarnicu Grada. Natječaj je otvoren od 19. rujna do 3. listopada 2017. godine.

Tekst Natječaja, kao i pripadajuće obrasce, možete pronaći u pisarnici Grada, ili ih preuzeti OVDJE.

Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatrat će Povjerenstvo za stipendije, te izvršiti bodovanje i utvrditi bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij (Odluku možete preuzeti OVDJE). Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja.

Bodovna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim mrežnim stranicama Grada.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.