Vijesti

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri

21.02.2020. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije / Komunalne informacije
Grad Novigrad-Cittanova i ove će godine sredstvima iz proračuna sufinancirati sanaciju i obnovu pročelja i krovova zgrada registriranih kao kulturno dobro odnosno smještenih na području povijesne jezgre Novigrada.

U tu svrhu objavljen je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline Novigrada.

Lista reda prvenstva za sufinanciranje utvrdit će se temeljem postojećeg Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova za provođenje ovog programa (SNGN br. 2/09).

Sufinancirat će se radovi na obnovi pročelja i krovišta građevina. Na Javni poziv moguće je prijaviti programe sanacije građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline grada Novigrada. Visina sufinanciranja utvrdit će se u skladu s Pravilnikom i sredstvima osiguranima u proračunu Grada Novigrada–Cittanova. Prijavu za sufinanciranje Programa može podnijeti vlasnik odnosno suvlasnik građevine, te upravitelj zgrade. Prijava za sufinanciranje podnosi se u pisanom obliku na obrascu prijave koji je sastavni dio Javnog poziva.

Uz Prijavu podnositelj mora priložiti sljedeću dokumentaciju: zemljišno-knjižni izvadak; pisanu izjavu svih suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog programa, te da će sve troškove koji se ne sufinanciraju iz sredstava prema odredbama Pravilnika u cijelosti financirati samostalno; stručno mišljenje statičara o statičkoj stabilnosti građevine, ukoliko se radi o sanaciji nosivih konstruktivnih dijelova zgrade; troškovnik za izvođenje radova od ovlaštenog izvođača; te uvjete Konzervatorskog odjela u Puli.

Prijave se podnose osobno ili putem pošte na adresu Grad Novigrad–Cittanova, Povjerenstvo za obradu prijava, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova. Rok za podnošenje prijava je 20. svibnja 2020. godine. Podnesene prijave će obraditi povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova. Na temelju utvrđenih bodova gradonačelnik će utvrditi listu prioriteta.

Sva pojašnjenja u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-Cittanova (Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, telefon: 757 055 i 757 068).

Dodajmo kako je proračunom Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu za ovu namjenu planiran iznos od 200.000 kuna.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.