Vijesti

Obavijest o preuzimanju kartica za korištenje polupodzemnih spremnika u Maredi

01.07.2020. /// Novigrad Vijesti / Komunalne informacije
Nakon što su u novigradskom naselju Mareda postavljeni setovi polupodzemnih spremnika za miješani komunalni i reciklabilni otpad, iz komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. Umag pozivaju tamošnje korisnike usluge odvoza smeća da preuzmu svoje digitalne kartice, neophodne za korištenje novih spremnika.

Naime, polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen uređaj pomoću kojeg se spremnik otvara i mjeri volumen odloženog otpada, tzv. otpadomjer. Taj se uređaj, odnosno spremnik, otvara pomoću personalizirane kartice, na temelju čega je onda moguća vrlo precizna evidencija količine odloženog miješanog komunalnog otpada za svakog pojedinog korisnika, a sukladno tome i visina naknade za uslugu odvoza smeća. Treba naglasiti kako za otvaranje spremnika za reciklablini otpad - staklo, plastiku i papir, kartica nije potrebna, te se korištenje tih spremnika ne naplaćuje posebno, što bi u konačnici trebalo motivirati korisnike da odvajaju otpad.

Kartice za korištenje spremnika moći će se preuzeti od 13. srpnja svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 9 do 12 sati, na reciklažnom dvorištu Salvela, ili od 13 do 14 sati u prostorijama trgovačkog društva 6. maj u Umagu, na adresi Tribje 2.

Od 1. rujna nadalje kartice će biti dostupne u prostorijama trgovačkog društva 6. maj u Umagu, u vremenu od 7:30 do 14:30.

Sustav polupodzemnih spremnika u punoj će funkciji biti kad određena većina korisnika preuzme kartice. Trenutno su naime na raspolaganju samo polupodzemni spremnici za reciklabilni otpad, dok se miješani komunalni otpad još neko vrijeme odlaže u standardne zelene kontejnere od 1.100 litara. U trenutku kada dovoljan broj korisnika bude preuzeo karticu, dostupni će biti i polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad. Stari kontejneri bit će potom uklonjeni kada svi korisnici budu imali svoje kartice.

Prilikom preuzimanja kartice potrebno je predočiti posljednji račun za uslugu odvoza smeća, te je potrebno imati podmirene račune prema 6. maju. Karticu može preuzeti korisnik usluge koji je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno korisnik posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio 6. maj.

Za dodatne informacije možete kontaktirati službu za korisnike na telefonski broj 052/741-585 ili e-mailom na .(JavaScript must be enabled to view this email address).

 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.