Vijesti

Obavijest dobavljačima Grada Novigrada-Cittanova o obvezi izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019.

19.06.2019. /// Novigrad Vijesti
Ovim putem, obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da su od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Grad Novigrad-Cittanova kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, od 1. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun, jer neće moći po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom).

Stoga, obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Gradu Novigradu-Cittanova da od 1. srpnja 2019. godine morate imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu, jer Grad Novigrad-Cittanova od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom. Izdavatelj e-Računa ili njegov informacijski posrednik dužni su e-Račun poslati putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja 2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane, su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika, koji su dostavljeni Gradu Novigradu-Cittanova putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Grada Novigrada-Cittanova je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati s Gradom Novigradom-Cittanova kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.