Vijesti

Novigradska Turistička zajednica objavila javni poziv za sufinanciranje projekata i programa u 2018. godini

03.10.2017. /// Novigrad Vijesti / Turizam
Pored redovitih sredstava za vlastite projekte i programe u 2018. godini, Turistička zajednica Grada Novigrada-Cittanova osigurat će određena financijska sredstva i za potporu manifestacijama i projektima od turističkog značaja čiji organizator odnosno nositelj nije TZG. U tu svrhu objavljen je Javni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama odnosno projektima u 2018. godini, na koji se mogu javiti zainteresirani organizatori manifestacija odnosno nositelji drugih projekata i programa koji će unaprijediti i obogatiti turistički proizvod, te ponudu Novigrada kao turističke destinacije.

Bespovratna novčana sredstva usmjerit će se pritom ka zadovoljenju određenih ciljeva, među kojima su unapređenje i obogaćivanje turističkog proizvoda i ponude destinacije Novigrad, razvoj sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone, povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone, kao i stvaranje prepoznatljivog imidža Novigrada kao poželjne turističke destinacije. Sredstva potpore odobravat će se za provođenje turističkih projekata koji doprinose razvoju novih sadržaja, te omogućuju ugodniji boravak turista, kao i za organizaciju i realizaciju zabavnih, kulturnih, sportskih, eno-gastronomskih, ekoloških i ostalih manifestacija i projekata.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe, no ne mogu se kandidirati subjekti koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe odnosno turističke članarine. Pri odabiru manifestacija odnosno projekata polazit će se od kriterija značajnih za razvoj turizma u Novigradu i njegovu promociju, a posebno će se pažnja usmjeriti na doprinos obogaćivanju turističke ponude Novigrada (karakter manifestacije, sadržaj i kvaliteta događanja, usmjerenost sadržaja programa na proizvode posebnih interesa i posebne tržišne segmente tj. specijalizirano brendiranje); značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone; procjenu učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa; iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju; sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije; osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva organizatora i interesnih subjekata); tradiciju održavanja manifestacije odnosno njezinu održivost; kvalitetnu pripremu i realizaciju manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj odnosno program).

Za kandidiranje manifestacija odnosno projekata za dodjelu potpore TZG Novigrada-Cittanova podnosioci zahtjeva moraju dostaviti popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama (može se preuzeti na ovom LINKU), te detaljni program manifestacije odnosno projekta (opisni i kronološki sadržaj događanja). Tekst Javnog poziva možete preuzeti na ovom LINKU.

Odluku o dodjeli potpore donosi Turističko vijeće TZG Novigrada-Cittanova, a po donošenju Programa rada za 2018. godinu svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. Podnositeljima prijave čije su manifestacije/projekti izabrani za (su)financiranje, u obavijesti o rezultatu navest će se i visina odobrenih sredstava te dinamika isplate. S organizatorom kojem Turističko vijeće TZG Novigrada-Cittanova odobri potporu, Ured TZG Novigrada-Cittanova sklopit će sporazum kojim se uređuju način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije/projekta i dodjelu potpore.

Zahtjevi za sufinanciranje manifestacija i projekata u 2018. godini koji su od strane TZG Novigrada-Cittanova već sufinancirani u 2017. godini, razmatrat će se isključivo ako je prethodno (do 16. listopada 2017.) dostavljeno izvješće o realizaciji programa s pratećim financijskim izvješćem za manifestaciju/projekt iz 2017. godine.

Ispunjeni Zahtjev za dodjelu potpore manifestacijama/projektima uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju dostavlja se do 16. listopada 2017. godine, u elektronskom obliku na e-mail adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address), odnosno poštom ili osobno u Ured TZG-a: Turistička zajednica Grada Novigrada-Cittanova, Mandrač 29a, 52466 Novigrad-Cittanova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom (052/757-075) ili elektroničkom poštom (.(JavaScript must be enabled to view this email address)).
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.