Vijesti

Krediti HBOR-a za obrtna sredstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima u turističkim djelatnostima

28.04.2020. /// Novigrad Vijesti / Gospodarstvo / Turizam
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mikro, malim i srednjim poduzetnicima osigurava obrtna sredstva putem mjere COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima.

Cilj ovog financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost korisnicima (mikro, malim i srednjim subjektima) u turističkim djelatnostima. Krajnji korisnik mora dokazati da je njegova poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:
- realiziran je pad poslovnih prihoda u I. kvartalu 2020. godine u odnosu na I. kvartal 2019. godine ili su očekivani poslovni prihodi za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda za 2019. godinu
- otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično
- otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:
- Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29)
- Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatori) (NKD 79.11, 79.12)
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).
Kreditom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, a kredit nije namijenjen za refinanciranje kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama te plaćanje PDV-a.

Kroz mjeru COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima moguće je ostvariti kredite od 100.000 EUR do 1.250.000 EUR. Rok otplate kredita je do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci. Kamatna stopa je 0,0% godišnje za razdoblje otplate kredita u prve 3 godine, dok je kamatna stopa 1,5% za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine.
Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci. Sredstva se mogu isplatiti jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje.

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje kredita. Krediti će biti osigurani jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike ili jamstvom HAMAG-Bicro-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-Bicro-a te mjenicama i zadužnicama. Iznimno i ovisno o procjeni rizika, HBOR je ovlašten s korisnikom kredita ugovoriti i druge instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a.

VAŽNO:
Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene do 31. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

Više o COVID-19 kreditu za obrtna sredstva možete pronaći ovdje.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.