Vijesti

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za razvoj poduzetništva za 2019. godinu

11.01.2019. /// Novigrad Vijesti / Gospodarstvo
Temeljem Programa razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2017.-2019. godine, na stranicama Grada Novigrada-Cittanova objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva za 2019. godinu.
Poduzetnici, pravne i fizičke osobe mogu ostvariti nepovratna sredstva kroz sljedeće mjere i aktivnosti:
1. Novoosnovane tvrtke i obrti – do 5.000,00 kuna i to za: izradu poslovnih planova, nabavu informatičke opreme, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje tvrtke/obrta, nabavu opreme za djelatnost tvrtke/obrta;
2. Za financiranje pripreme i kandidiranje na EU projekte – 50% troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga, a maksimalno do iznosa od 10.000,00 kuna;
3. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i za usavršavanja u zanimanju – 50% troškova polaganja ispita odnosno usavršavanja, a maksimalno do iznosa od 2.000,00 kuna.
Nepovratne potpore po ovom Javnom pozivu državne su potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije EU broj 1407/2013. od 18.prosinca 2013.godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („SL L 352, 24.12.2013., str.1.“).

Upute i obrasci dostupni su na web stranici Grada Novigrada-Cittanova, link ispod:

OVDJE
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.