Vijesti

Izdvojili smo najaktualnije otvorene i natječaje u najavi iz fondova EU za mala i srednja poduzeća

04.05.2016. /// Novigrad Vijesti
U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima i natječajima u najavi iz fondova EU koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše poduzeće!

1. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Ukupna sredstva javne potpore iznose 17.000.000,00 EUR od čega 12.750.000,00 EUR je proračun Europske unije, a 4.250.000,00 EUR državni proračun Republike Hrvatske. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 3.000.000,00 EUR.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

2. Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima projekta poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Ciljevi Programa su poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge te pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

Troškovi navedeni u prijavi moraju biti u izravnoj vezi s Projektom/inovacijom za koju se dodjeljuje uvjetni zajam kako bi se smatrali prihvatljivima. Prihvatljivost troškova utvrđuje isključivo HAMAG-BICRO sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada.

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 2.500.000,00 EUR iz proračuna Projekta Poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koji se financira zajmom Svjetske banke.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

3. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

Predmet natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000,00 EUR. Najmanji iznos potpore po projektu je 3.000,00 EUR, a najveći 100.000,00 EUR iz sredstava Europske unije. Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do 60.000,00 EUR iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

4. NAJAVA: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika I

Opći cilj ovog Poziva je ojačati kapacitete postojećih društvenih poduzeća i razviti nova društvena poduzeća. Specifični cilj je povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika.

Ukupan iznos sredstava na raspolaganju u ovom pozivu je 26.010.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore je 600.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore je 2.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je drugi kvartal 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

5. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za aktivnosti Izgradnje/rekonstrukcije nepokretne imovine, kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe te opće troškove vezano uz prethodno navedene aktivnosti.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su 3.000.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a maksimalni je 1.500.000,00 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe); 750.000,00 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200.000.000,00 EUR; 550.000,00 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200.000.000,00 EUR.

Razina potpore za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova; za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200.000.000,00 EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova; za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200.000.000,00 EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

6. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., za ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda te za ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte).

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su 1.500.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a maksimalni 750.000,00 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivog troška, ali ne više od maksimalnog iznosa za pojedinu aktivnost.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.