Vijesti

Gradska loža dočekala prijeko potrebnu sanaciju

17.12.2018. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije / Komunalne informacije
U tijeku su radovi na sanaciji jednog od posebno vrijednih spomenika novigradske kulturno-povijesne baštine, gradske lože u ulici Belveder. Riječ je o zdanju izgrađenom u XVI. stoljeću, a obnavljanom potom 1860. i 1930. godine.

Zub vremena, vanjski utjecaji i blizina mora, doveli su do erozije građevine, pa je loža, inače jedina u Istri smještena tik uz more, došla u prilično loše stanje. Početku sanacije prethodilo je međutim višegodišnje rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, koje je prošle 2017. godine rezultiralo otkupom od privatnog vlasnika, a loža se konačno našla u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova. Omogućilo je to da se napokon krene u toliko potrebnu, temeljitu i kvalitetnu restauraciju i sanaciju.

Nakon otkupa lože uslijedila je izrada konzervatorskog elaborata i druge projektne dokumentacije, a projekt je prijavljen na natječaj za sufinanciranje talijanske regije Veneto, koja prema posebnom zakonu sufinancira obnovu kulturno-povijesne baštine nekadašnje Mletačke republike. Ukupna vrijednost građevinskih radova procijenjena je na 266 tisuća kuna, pri čemu regija Veneto sudjeluje sa 167 tisuća kuna.

Nakon provedenih restauratorsko-konzervatorskih istraživanja započelo se tijekom studenog s radovima, koji su povjereni tvrtki Kapitel d.o.o. iz Žminja, licenciranoj za ovu vrstu zahvata na spomenicima kulture. Radovi na obnovi lože obuhvaćaju sanaciju krovne konstrukcije, sanaciju unutarnje i vanjske žbuke, te čišćenje fuga. Planirani dovršetak radova je do konca ove 2018. godine.

Zbog povijesne i kulturne važnosti ovog objekta, predviđene su i edukativne aktivnosti koje će se provoditi u suradnji s novigradskom Zajednicom Talijana, Gradskom knjižnicom Novigrad-Cittanova te Talijanskom srednjom školom „Leonardo da Vinci“ iz Buja. Učenici će imati priliku promotriti saniranu i obnovljenu ložu, te istražiti povijesnu i umjetničku pozadinu građevine.

Ovaj napokon obnovljeni biser novigradske povijesne baštine dočekat će tako u novom, primjerenom ruhu naše ljetne goste, te ih zasigurno ugodno iznenaditi i obradovati, a svakako će na taj način, kao jedan od posebno vrijednih spomenika kulture, na novu razinu podići cjeloviti ambijentalni doživljaj povijesne jezgre grada.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.