Vijesti

Grad Novigrad-Cittanova uključen u projekt MITOMED+

11.10.2017. /// Novigrad Vijesti
Početkom listopada u prostorijama Grada Novigrada-Cittanova održan je drugi sastanak predstavnika Grada Novigrada-Cittanova i Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, u sklopu projekta „INTERREG Mediteran MITOMED+ - Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“ (Modeli integriranih oblika turizma na Mediteranu plus).

Glavni cilj projekta MITOMED+ je potaknuti održivost i odgovornost u pomorskom i obalnom turizmu, a u sklopu projekta će se na području Novigrada, točnije na plaži Karpinjan, provesti implementacija pilot aktivnosti modela „Zelene plaže“ prema projektnim kriterijima.

Osim provedbe pilot aktivnosti modela „Zelene plaže“, u sklopu projekta će se testirati sustav pokazatelja održivog turizma, te unos prikupljenih podataka u računalnu web platformu kreiranu u sklopu projekta.
Prigodom ovog radnog sastanka, predstavnici Instituta predstavili su konačnu listu pokazatelja održivog turizma koja će se testirati u odredištu i listu kriterija za implementaciju modela „Zelene plaže“. Također, predstavljena je i web platforma kreirana u okviru projekta, a na kojoj će se objavljivati podaci i pokazatelji vezani za odredište, te je prezentiran i sažetak provedenog anketnog istraživanja u odredištima Novigrad-Cittanova, Poreč i Rabac.

Predstavnici grada Novigrada-Cittanova informirani su o daljnjim aktivnostima na projektu, a nastavno na ovaj sastanak 10. listopada potpisan je i Ugovor o suradnji na projektu Interreg Mediterranean MITOMED+ i namjenskoj investiciji“ između Grada Novigrada–Cittanova i Instituta za poljoprivredu i turizam.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.