Vijesti

Grad Novigrad-Cittanova uključen u dva EU projekta u suradnji s Istarskom regionalnom energetskom agencijom (IRENA)

17.06.2019. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije
U suradnji s Istarskom regionalnom energetskom agencijom (IRENA), Grad Novigrad-Cittanova provodi dva nova projekta čiji je fokus energetska učinkovitost, unapređenje energetskih politika, praćenje i adaptacija klimatskim promjenama, a sve u cilju smanjenja emisije štetnih plinova i zaštite okoliša.

Prvi je projekt Joint_SECAP - Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas, u okviru programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska. Cilj ovog projekta je poboljšati praćenje klimatskih promjena u Istarskoj županiji, adaptacija efektima, prevencija i minimiziranje negativnih učinaka, te korištenje potencijalnih prednosti i mogućnosti pozitivnih učinaka klimatskih promjena uz implementaciju unaprijed definiranih strateških mjera.

Projekt će obuhvaćati definiranje zajedničke metodologije za definiranje i implementaciju strategija, razmjenu znanja vezanog za problematiku klimatskih promjena i energetsku učinkovitost, te analizu, mjerenje i skladištenje klimatskih podataka, investicijskih i financijskih planova te strateških rizika i mogućnosti u svrhu daljnjeg investiranja i pokretanja novih poslovnih aktivnosti na području Istarske županije. Jedan od rezultata projekta bit će zajednički akcijski plana (SECAP) za područje gradova Novigrad, Buje i Brtonigla, a čija izrada je obveza u sklopu potpisanog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju (tzv. Covenant of Mayors).

U projektu sudjeluje 8 partnera iz Italije i Hrvatske, a glavni partner je Sveučilište Camerino (Italija). Partneri u projektu su IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., grad San Benedetto del Tronto, Ustanova za energetsku politiku, kvalitetu zraka, nacionalni informacijski sustav zaštite okoliša odjela za javne radove, teritorijalno upravljanje i politike zaštite okoliša regije Abruzzo, Grad Pescara, International centre for sustainable development of energy, water and environment systems - Sdewes centre, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Općina Vela Luka.

Projekt će se provoditi do lipnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima ERDF fonda (European Regional Development Fund) putem programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska je 2.094.857,50 €, a budžet IRENA-e iznosi 179.545,00 €.

Drugi je projekt ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency u okviru programa INTERREG MED. Ciljevi projekta su:

1) Povećanje broja provedenih EE akcija i planova realiziranih na lokalnoj i/ili regionalnoj razini: ENERJ će nastojati povećati i poboljšati učinkovitost mjera EE u javnim zgradama promovirajući suradnju te inovativan i tehnološki orijentirani pristup u definiranju i implementaciji energetskih projekata.

2) Utjecati na smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kroz provođenje zajedničkih aktivnosti: cilj se želi postići kroz pronalaske isplativih strukturnih intervencija koje su u stanju obuhvatiti šire geografsko područje (gradska četvrt /područje SEAP-a) te aktivnije uključivanje građana i lokalnih tvrtki.

3) Omogućiti javnim upravama učinkovitiju provedbu instrumenata i poboljšanje pristupa mogućnostima financiranja kroz javno-privatna ulaganja: cilj ENERJ projekta je poboljšanje učinkovitosti provođenja instrumenta energetskog planiranja (npr. nacionalnih energetskih planova i SEAP-ova) proučavanjem i promicanjem novih financijskih mehanizama (EPC, zeleno oporezivanje, javno-privatna zajednička ulaganja, itd.) za mjere energetske učinkovitosti u javnim zgradama.

Konkretno, za Grad Novigrad-Cittanova izradit će se projektna dokumentacija povećanja energetske učinkovitosti upravne zgrade koja je klasificirana kao kulturno dobro.
U projektu sudjeluje 11 partnera iz osam EU i jedne IPA države.

Glavni partner je Razvojna agencija istočnog Soluna (Grčka), a partneri su Andaluzijska federacija gradova i županija (Španjolska), IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. (Hrvatska), Energetska agencija Cipra (Cipar), Razvojna agencija Goza (Cipar), Grad Rim (Italija), Goriška lokalna energetska agencija (Slovenija), Ministarstvo za energiju i industriju (Albania), Regionalna agencija za energiju i zaštitu okoliša Sjeverni Alentejo (Portugal), Klimatski savez Italija (Italija) i Općinska zajednica Gornjeg Alenteja (Portugal).

Aktivnosti će se provoditi do listopada 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg MED je 2.087.645,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 155.700,00 €.

Oba projekta su sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.