Vijesti

Grad Novigrad-Cittanova nastavlja s potporom poduzetništvu nepovratnim sredstvima

20.01.2016. /// Novigrad Vijesti / Gospodarstvo
S ciljem potpore poduzetništvu i poticanja poduzetničke aktivnosti, Grad Novigrad-Cittanova i u ovoj će godini dodijeliti novigradskim poduzetnicima određenu financijsku potporu u vidu bespovratnih sredstava.

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje od 2014. do 2016. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava putem nekoliko mjera potpore.

Nepovratna sredstva potpore dodjeljivat će se kroz slijedeće mjere:
- potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
- potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata;
- subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i usavršavanja u zanimanju;
- sufinanciranje programa prekvalifikacije i doškolovanja institucijama ovlaštenim za organiziranje programa.

Korisnici potpora iz ovog Javnog poziva mogu biti pravne i fizičke osobe: trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Novigrad-Cittanova osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik subvencije mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika odnosno vlasnicu.

Zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore podnose se Gradu Novigrad-Cittanova na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom. Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Novigrad-Cittanova. Obrasci za prijavu mogu se podići u Gradu Novigradu-Cittanova ili na službenoj internet stranici Grada.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana gradskim proračunom za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 137.000 kuna, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine.

Tekst Javnog poziva, Program Grada Novigrada-Cittanova za poticanje razvoja poduzetništva za razdoblje 2014-2016. g., kao i pripadajuće obrasce, možete pogledati OVDJE.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.