Vijesti

Brošurom Proračun u malom predstavljeni najvažniji gradski projekti u ovoj godini

05.06.2017. /// Novigrad Vijesti / Projekti i investicije
Objavljena je brošura Proračun u malom Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu, kojom se u jednostavnoj i razumljivoj formi nude osnovne informacije o proračunu Grada Novigrada-Cittanova. Brošura je u digitalnom obliku već neko vrijeme objavljena na službenim mrežnim stranicama Grada (novigrad.hr), a sada je dostupna i u papirnatom obliku.

Brošura omogućava jednostavan uvid u inače složeni financijski dokument, posebno važan za funkcioniranje Grada. No kako brojke iskazane proračunom nisu same sebi svrha, već se kroz njih iščitavaju konkretni projekti, investicije i programi koji se proračunom financiraju, u nastavku brošure izdvojeni su i predstavljeni neki od važnijih gradskih projekata, koji će se u cijelosti ili u nekoj od faza (su)financirati ovogodišnjim proračunom.

Upravo je taj dio brošure, svojevrsni godišnji katalog gradskih projekata i investicija, u kojem su one na razumljiv i jednostavan način transparentno prikazane i predstavljene, ono što ovu publikaciju razlikuje od mnogih drugih Proračuna u malom. Otuda i nešto kasniji termin njezine objave, budući da mnogi detalji o projektima i investicijama nisu poznati odmah u trenutku donošenja proračuna, već se utvrđuju i definiraju početkom, pa i tijekom proračunske godine.

- Ova brošura predstavlja konkretan doprinos transparentnosti rada naše gradske uprave, obzirom da na jednostavan i razumljiv način prezentira financijske parametre koji će se kroz razne javne usluge i projekte reflektirati na kvalitetu života svih žitelja Novigrada. Poštujući načelo javnosti proračuna, Grad Novigrad-Cittanova ovime nastavlja s dosadašnjom praksom odgovornog i prema sugrađanima otvorenog upravljanja Gradom, te će svojim sugrađanima i ovim putem pomoći da bolje razumiju kako se prihoduje, a kako i gdje troši gradski proračunski novac, istaknuo je ovom prigodom gradonačelnik Anteo Milos.

Podsjetit ćemo i ovom prigodom kako je Grad Novigrad-Cittanova po pitanju transparentnosti proračuna i općenito rada gradske uprave pri samom vrhu jedinica lokalne i regionalne samouprave u cijeloj Hrvatskoj, a ova brošura ocijenjena je kao pozitivan doprinos tom važnom načelu javnog upravljanja.

Dodajmo kako se brošura Proračun u malom u papirnatom obliku može pronaći u gradskoj upravi te u Gradskoj knjižnici.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.