Vijesti

Uključite se u preporuke za poboljšanje načina stipendiranja učenika/ca i studenata/ica

12.12.2016. /// Novigrad Vijesti / Škole i vrtići
Volonterski centar Istra (VCI), u suradnji s mladima, izrađuje preporuke jedinicama lokalne samouprave za poboljšanje načina stipendiranja učenika/ca i studenata/ica.

Izrađen je tekst prijedloga preporuka na koji do 16. prosinca VCI namjerava prikupiti što više kvalitetnih komentara i prijedloga šire zainteresirane javnosti, posebno mladih. Nakon toga će oblikovati konačni tekst preporuka, koji će biti javno predstavljen.

Svi naši zainteresirani mladi sugrađani, kao i stručnjaci koji rade s mladima, mogu se uključiti u izradu preporuka svojim komentarima i prijedlozima. Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti do 16. prosinca 2016. godine, putem ovog OBRASCA.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.