Vijesti

U utorak, 23. siječnja održana sjednica Gradskog poglavarstva

26.01.2007. /// Novigrad Vijesti

Financijski plan Turističke zajednice za 2007. godinu te imenovanje predstavnika Grada u tijela TZG-a ponovo su se, nakon prošle sjednice i tada iskazanog (neobvezujućeg) negativnog mišljenja na plan, našli na…

Financijski plan Turističke zajednice za 2007. godinu te imenovanje predstavnika Grada u tijela TZG-a ponovo su se, nakon prošle sjednice i tada iskazanog (neobvezujućeg) negativnog mišljenja na plan, našli na dnevnome redu Poglavarstva. Ovoga puta, nakon sastanka i dogovora gradonačelnika s predstavnicima TZ-a, usklađene su stavke na koje je poglavarstvo imalo zamjerke, pa je plan dobio „zeleno svijetlo“. Dogovoreno je da se planirana informativna brošura TZ-a priprema i uređuje autonomno u TZ-u, ali da se objavljuje i distribuira kao „separat“ Novigradskog lista, pri čemu se planira trošak s 80 smanjiti na 20 tisuća kuna. Odustalo se od proširenja odnosno preseljenja djela aktivnosti Ureda TZ-a u novi prostor u prizemlju hotela Emonia. Kao privremeno rješenje izvidjet će se mogućnost proširenja na susjedni prostor u vlasništvu Grada, trenutno skladište, od 25 četvorna metra. Odustalo se i od pilot projekta info-kioska, što će uštedjeti daljnjih 30 tisuća. Prvotno predloženo smanjenje sredstava za feštu Svetog Pelagija u odnosu na prethodne godine značajno je korigirano, pa umjesto predloženih 80 tisuća, središnja gradska fešta može očekivati pomoć iz budžeta TZ-a od 170 tisuća kuna. Povećana je također stavka sufinanciranja ljetnog dežurstva hitne medicinske pomoći u Novigradu, te će umjesto predloženih 10.000 ona iznositi prošlogodišnjih 27.000 kuna. Prihvaćen je i prijedlog da se knjigovodstvene usluge iz jednog umaškog servisa „presele“ u Novigrad, najvjerojatnije pri gradskom poduzeću Neapolis. Kompromis je postignut i oko spornog prekoračenja zakonski dozvoljenih 20 posto boravišne pristojbe za potrebe rada Turističke zajednice. Pored već predviđenih 40 tisuća za turističku signalizaciju, dogovoreno je još toliko, a dio novca u tu svrhu očekuje se i od Države te iz gradskog proračuna. Poglavarstvo je donijelo zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na predloženi nacrt financijskog plana, uz uvažavanje spomenutih primjedbi i njihovo uvrštenje u plan.Pored toga, Poglavarstvo je imenovalo predstavnike Grada u tijelima TZG-a. Za predsjednika TZ-a, skupštine i vijeća, predložen je gradonačelnik Anteo Milos, za članove vijeća dogradonačelnik Reuf Šerbečić i Davor Bajić, a za članicu nadzornog odbora Mirjana Sinčić.U drugom čitanju prihvaćena je i Gradskom vijeću proslijeđena nova Odluka o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, nakon što je ta tema također odgođena na posljednjoj sjednici uz obvezu gradskih službi da izrade simulaciju troškova za pojedine kategorije potrošača. Donijete su odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izgradnju javne rasvjete i oborinske odvodnje na području naselja Dajla i Novi Benedikt te izradu projekta rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.