Vijesti

U utorak, 13. veljače, održana 20. sjednica Gradskog vijeća, prva u 2007. godini

14.02.2007. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće

Novigradski poljoprivrednici na korak su od natječaja kojim će uskoro moći konkurirati za višegodišnji zakup poljoprivrednih površina u vlasništvu RH na području Grada Novigrada. Na sjednici Vijeća usvojen je naime…

Novigradski poljoprivrednici na korak su od natječaja kojim će uskoro moći konkurirati za višegodišnji zakup poljoprivrednih površina u vlasništvu RH na području Grada Novigrada. Na sjednici Vijeća usvojen je naime prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada, kao i sam tekst natječaja koji bi se vrlo skoro trebao naći pred poljoprivrednicima. Za zakup je pripremljeno 145 čestica, odnosno 270 hektara, što predstavlja nešto više od trećine svih državnih poljoprivrednih površina na novigradskom području. Na ovom prvom natječaju bit će tako ponuđene sve poljoprivredne čestice obuhvaćene Programom koje u ovom trenutku imaju „čistu“ pravno-imovinsku situaciju i sve druge uvjete da budu izložene natječaju. Početnu je godišnju zakupninu po kulturama i klasi zemljišta odredila Porezna uprava i ona ukupno iznosi 121.865 kuna. Vinograde, voćnjake i nasade lavande poljoprivredni proizvođači moći će zakupiti na 25 godina, maslinike na 50, a terene za uzgoj ostalih kultura na 10 godina. Nakon što se Gradsko vijeće izjasnilo o prijedlogu ove odluke, treba još sačekati suglasnost nadležnog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, a zatim će najkasnije u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti biti raspisan javni natječaj, čiji su kriteriji propisani i definirani zakonom. Postupak javnog natječaja provest će posebno sedmeročlano Povjerenstvo kojeg je prethodno već imenovalo Gradsko vijeće.Na inicijativu Istarskog vodovoda usvojena je nova Odluka o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom na području Grada Novigrada. Gradonačelnik Anteo Milos vijećnicima je prenio kako intenzivna gradnja na području Novigrada ali i cijelog teritorija na kojem djeluje IV nužno utječe na potrebu povećanog investiranja u novu vodovodnu infrastrukturu, pa je tim slijedom Vodovod od jedinica lokalne samouprave zatražio određene izmjene i dopune odluke koja regulira uvođenje novih priključaka. Ovom odlukom reguliraju se svi elementi priključenja - od obveze, postupka i tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja, do rokova, načina obračuna i visina naknade, kao i sankcija za nepoštivanje ove odluke. Neke od važnijih novina u ovoj odluci odnose se na visinu naknade za pojedine vrste potrošača. Temeljem prijedloga Gradskog poglavarstva i konačnom potvrdom Gradskog vijeća tako je prihvaćeno da je uobičajena naknada za vodovodni priključak za prostor stambene namjene iznos u visini prosječne bruto plaće u RH za prethodnu godinu (trenutno 6.500 kuna), ali se uvode i dvije nove kategorije potrošača. Prva su kategorija fizičke osobe s prebivalištem odnosno stalnim boravkom na području Grada Novigrada od najmanje 10 godina, a koje plaćaju naknadu za prvi vodovodni priključak za prostor stambene namjene, što bi trebalo značiti da na taj način po prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje. Ovoj kategoriji potrošača određena je minimalna cijena priključka u iznosu od 1.000 kuna. Druga je pak novouvedena kategorija fizičkih i pravnih osoba koje grade stambenu građevinu s više od tri stana, dakle investitorima zgrada namijenjenih prodaji stanova na tržištu. Njih će priključak za svaki stan koštati dvije prosječne bruto plaće u RH za prethodnu godinu. Za poslovne namjene predviđene su dvije osnovne vrste priključaka – za proizvodne djelatnosti u iznosu od 8.000 kuna, te uslužne djelatnosti u visini od 10.000 kuna. Ti iznosi bit će uvećani ako (satna) potrošnja prelazi 0,4 litre vode u sekundi. Uvedena je i nova kategorija priključka za bazene, a iznosit će jednu prosječnu bruto plaću. Naknada za priključenje moći će se platiti jednokratno ili u najviše šest jednakih mjesečnih obroka, uz kamatu prema eskontnoj stopi HNB. Predviđene su i sankcije za one koji ne poštuju odredbe ove Odluke. Novčane kazne za fizičke osobe one iznose 200 kuna, te za pravne osobe 1.000 kuna, a krajnja sankcija za prekršitelje je obustava opskrbe vodom. Novost je i da Vodovod ubuduće neće izdavati priključak na vodu bez suglasnosti Grada, što će dodatno pospješiti rješavanje otvorenih pitanja i potraživanja koja Grad ima s pojedinim investitorima. Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješća o radu Dječjeg vrtića „Tičići“ i Dječjeg vrtića pri Talijanskoj osnovnoj školi Novigrad, za pedagošku godinu 2005 / 2006. Izvješća su ukratko obrazložile ravnateljice Mirjana Andrilović i Eda Žokalj, a vijećnici su se pored prihvaćanja izvještaja dodatno vrlo pohvalno izrazili prema aktivnostima obiju predškolskih ustanova.Sukladno zakonskoj obvezi, prihvaćen je i prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novigrada za 2007. godinu.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.