Vijesti

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

14.12.2016. /// Novigrad Vijesti / Poljoprivreda
Prema neslužbenim podacima, unutar Nacionalnog programa potpore sektoru vina 2014-2018, iskorišten je samo dio sredstava, dok su istovremeno preostala sredstva za 2017. i 2018 godinu već rezervirana za odobrene projekte u 2016. godini. Takva je situacija posljedica načina i tehnike upravljanja sredstvima koju nameće EU (financijski se ne terete godine ugovaranja projekata, već godine njihove provedbe), ali i slabe reakcije vinara na početku razdoblja provedbe.

Konkretno, vinari su slabijim odazivom tijekom 2013., 2014. i 2015. godine uzrokovali apsorpcijski gubitak sredstava, dok su prijavljenim projektima tijekom 2016. godine alocirana gotovo sva predviđena sredstva u mjerama Investicije i Restrukturiranje za 2017. i 2018. godinu. Za mjeru Promidžbe u 2017. i 2018. ostalo je nešto raspoloživih sredstava.

Ministarstvo poljoprivede trenutno je u procesu izrade prijedloga izmjena Programa 2014-2018, ali i pripreme novog prijedloga Programa za razdoblje 2019-2023. Usvajanje oba prijedloga Programa očekuje se tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Time će se steći preduvjeti za nesmetan nastavak „Vinske omotnice“ i pravo na pred-odobravanje projekata na teret sredstava iz novog programskog razdoblja 2019-2023.

Iz toga slijedi da se u 2017. godini očekuju natječaji iz sve tri mjere, s tim da će se natječaj iz mjere Promidžbe objaviti ranije, u prvom polugodištu (i to iz Programa 2014-2018), dok se natječaji iz mjera Investicije i Restrukturiranje očekuju u drugom dijelu godine (iz Programa 2019-2023).

Na kraju, važno je spomenuti da se u prijedlogu izmjena Programa očekuju dvije nove mjere. Prva podrazumijeva Informiranje i promidžbu vina u EU, s ciljem informiranja potrošača o odgovornoj konzumaciji vina te o sustavima Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla. Druga nova mjera odnosi se na krčenje i ponovnu sadnju vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga (zlatna žutica) radi sprječavanja katastrofa u vinogradima.

S obzirom da ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osigurala bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.