Vijesti

U četvrtak 24. srpnja održana 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada

30.07.2008. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće

Gradski vijećnici na svojoj posljednjoj sjednici među ostalim prihvatili su paket odluka o izradi Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU), druge izmjene i dopune gradskog proračuna, prijedlog…

Gradski vijećnici na svojoj posljednjoj sjednici među ostalim prihvatili su paket odluka o izradi Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU), druge izmjene i dopune gradskog proračuna, prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta te odluku o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Grada.Na prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada Plaketu Grada na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 28. kolovoza dobit će Foto sekcija Zajednice Talijana Novigrad (za iznimno kulturno djelovanje i promicanje Novigrada) i Župni pjevački zbor župe Svetog Pelagija Novigrad (za dugogodišnju aktivnost), dok će Nagradu Grada za životno djelo dobiti Lovačko društvo Patka iz Novigrada (za 60 godina uspješnog djelovanja). Komisija nije prihvatila prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika da se Nagrada Grada dodjeli Vitu Aniću (za uspješnu poduzetničku karijeru i društveni angažman) te prijedlog Zajednice Talijana da se Plaketa dodjeli Sergiu Cittaru (za poduzetničke aktivnosti na podizanju turističkog standarda grada), a nakon glasanja tu su odluku potvrdili i vijećnici.Prihvaćeni su prijedlozi dviju odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novigrada, i to u k.o. Donja Mirna (25 Ha i 6.100 m2) i k.o. Novigrad (74 Ha i 4.000 m2). Riječ je o poljoprivrednim površinama kojima je istekao 10-godišnji zakup, za koje nije bilo interesa kod prvog natječaja, te onima kojima je u međuvremenu riješen pravno-imovinski status. Oba natječaja prvo će na suglasnost nadležnom Ministarstvu poljoprivrede a potom se ponovo vraćaju Vijeću na usvajanje.Drugi rebalans gradskog proračuna vezan je uz investiciju izgradnje sportske dvorane. Njime je proračun uvećan za 2,1 milijun kuna (stavka Ostali gradski prihodi) koji će se utrošiti za iskope na gradilištu gradske dvorane. Procjena vrijednosti radova izgradnje ceste do dvorane bila je 2,5 milijuna kuna a pokazalo se da će dovoljno biti 1,5 milijuna, pa je višak prebačen za kupnju zemljišta i gradnju parkirališta na području izgradnje dvorane. Od Istarske županije dobiveno je 240 tisuća kuna za proširenje školske i vrtićke kuhinje, pa je Grad sredstva koja je za to predvidio usmjerio u sanaciju sanitarnog čvora Osnovne škole. Prihvaćeni su UPU-ovi Trikotaža – Emonija: urbana obnova, Poslovna zona Stancija Vinjeri, Sveti Vidal 2 i Golf igralište s golf naseljem Prašćarija, te izmjene i dopune DPU-ova Šaini, Fakinija i Radna zona Sveti Vidal. Vijećnici međutim nisu prihvatili prijedlog UPU-a Karpinjan 2 kojim se predviđa širenje građevinskog područja za oko 1 Ha, s obrazloženjem kako je riječ o „predragocjenom području“ za kojeg još nije vrijeme da se urbanizira.Prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, kao i izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji gradskog proračuna za 2007. godinu, u kojem su zabilježene tek tri manje primjedbe. Usvojena je Odluka o prihvaćanju investicije s jasnom namjenom. Riječ je o odluci kojom se utvrđuje namjera izgradnje prometne infrastrukture sportske dvorane na području DPU Marketi, te njihovo prilagođavanje korisnoj namjeni. Za potrebe izgradnje sportske dvorane potrebno je izgraditi spojne ceste do županijske ceste Poreč – Umag i državne ceste Novigrad – Buje, kao i javnog parkirališta, kojim će se zadovoljiti potrebe korisnika dvorane kao i rasterećenje parkiranja u užem centru grada tijekom turističke sezone. Izgradnjom prometnih površina riješit će se i oborinska odvodnja i javna rasvjeta. Ova investicija planirana je u iznosu od osam milijuna kuna, od čega na spojnu prometnicu KP-2 otpada 1,5 a na parkiralište sa spojnom prometnicom KP-6 6,5 milijuna. Odluka o prihvaćanju investicije s jasnom namjenom usvojena je radi realizacije zaduživanja kojeg Grad Novigrad ima planiranog u proračunu, a obzirom na izmjene svrhe zaduživanja iz 2005. godine, u kojoj je definirana jasna namjena investicije u Muzej – Museo Lapidarium i sportsku dvoranu. Ova Odluka potrebna je Gradu kako bi od Ministarstva financija RH ishodovao dopuštenje za zaduživanje. U dogovoru s Ministarstvom financija stavljena je stoga izvan snage Odluka o zaduživanju iz 2005. godine, jer se Grad Novigrad po njoj nije zadužio, a u 2008. godini namjena zaduživanja se izmijenila. Vijeće je usvojilo izmjenu Odluke o uređenju prometa u dijelu naselja Novigrad, kojom se taksativno navode izuzeci od zabrane prometovanja gradskom jezgrom u vremenskom razdoblju od 20 do 24 sata. Nadalje, uvodi se odredba kojom se ovlašćuje Neapolis kao izdavač magnetnih kartica za ulazak u gradsku jezgru vozilom, da karticu odbije izdati ukoliko tražitelj nije stanovnik povijesne jezgre s uredno prijavljenim prebivalištem te trajno nastanjen na adresi navedenoj u osobnoj iskaznici. Odluka o prometu izazvala je polemičnu raspravu s nizom primjedbi na račun ovogodišnje ljetne regulacije prometa i parkiranja. Gradonačelnik Anteo Milos objasnio je neke od objektivnih razloga zbog kojih je kasnilo uvođenje ljetnog režima prometa i parkiranja, ali je naglasio kako zbog nedovoljnog angažmana policije problematično stanje u prometu nije moguće u potpunosti riješiti. Na prijedlog vijećnika zaključeno je da se do 1. listopada ove godine imaju utvrditi strateške smjernice po pitanju prometa u gradu, dok bi se do 1. prosinca na temelju njih trebao utvrditi i konkretniji prijedlog regulacije prometa. Vijećnici su prihvatili prijedlog gradonačelnika Milosa da povjerenstvo za određivanje strateških smjernica čine predstavnici triju najjačih gradskih (ujedno i „parlamentarnih“) stranaka – IDS-a, SDP-a i HDZ-a.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.