Vijesti

U četvrtak, 22. veljače održana sjednica Gradskog poglavarstva

24.02.2007. /// Novigrad Vijesti

Poglavarstvo je raspravljalo o dva Detaljna plana uređenja -  DPU Sportske zone Marketi u kojoj će središnje mjesto zauzimati buduća gradska sportska dvorana, te DPU Stella Maris koji obuhvaća omanje…

Poglavarstvo je raspravljalo o dva Detaljna plana uređenja - DPU Sportske zone Marketi u kojoj će središnje mjesto zauzimati buduća gradska sportska dvorana, te DPU Stella Maris koji obuhvaća omanje područje u samoj starogradskoj jezgri na kojem se trenutno nalazi derutna zgrada bivše istoimene depandanse. Prijedlog DPU-a Sportske zone krajem prošle godine prošao je obveznu proceduru javnog uvida i javne rasprave. U tom procesu dio primjedbi i prijedloga za izmjenama nekolicine vlasnika zemljišta ocijenjen je utemeljenima, a određene primjedbe uputilo je i samo Poglavarstvo. Tim slijedom konstatirana je potreba za izmjenama predloženog DPU-a koje u izvjesnoj mjeri zadiru u vlasničke odnose i samu koncepciju Plana, pa se javni uvid mora ponoviti. Doduše, u skraćenom obliku, što znači da će ovoga puta trajati 15 dana, a pravo na primjedbe imat će tek vlasnici zemljišta na kojeg se nove izmjene odnose. Poglavarstvo će stoga od izrađivača DPU-a, pulskog Urbisa 72, zatražiti novi prijedlog Plana, te uskoro otvoriti novu javnu raspravu i javni uvid.U izradu DPU-a Stella Maris krenulo se na inicijativu investitora odnosno novog vlasnika zgrade i zemljišta na prostoru napuštene depandanse. Pred Poglavarstvom se našao prijedlog arhitektonskog rješenja koji predviđa zgradu apart-hotela s 19 smještajnih jedinica, na što je izražena bojazan da bi se takav sadržaj na „mala vrata“ mogao pretvoriti u najobičniju apartmansku zgradu. Negativan stav Poglavarstvo je imalo i prema samom arhitektonskom rješenju buduće zgrade, a ostalo je i nekoliko otvorenih pitanja poput parkirališnog prostora i tome slično. Odlučeno je stoga da se odluka o raspisivanju javnog uvida i javne rasprave odgodi, a da se u međuvremenu na razgovor pozovu investitori odnosno vlasnici nekretnine, kako bi se pokušalo doći do zajedničkog rješenja koje će zadovoljiti obje strane.Raspisan je natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada površine 400-tinjak četvornih metara na području stambene zone Vidal. Zemljište se izlaže prodaji po (početnoj) cijeni od 170 eura, a na zahtjev vlasnika susjedne građevne čestice kojem je taj dio potreban da formira građevinsku parcelu.Pokrenut je postupak javnog nadmetanja za izvođača radova na izgradnji kružnog raskrižja na Županijskoj cesti 5002 (Novigrad-Umag), preciznije na mjestu trenutnog raskrižja u neposrednoj blizini hotela Makin.Odabrana je najpovoljnija ponuda za izradu glavnog projekta nogostupa od Celege do Salvele te raskrižja kod Salvele. Od dvije pristigle ponude povoljnija je ona pulskog Via-Inga, koji će taj posao odraditi za 50.000 kuna u roku od 30 dana.Razmatrane su i dvije pristigle prijave na natječaj za upražnjeno radno mjesto gradskog pročelnika za financije. Poglavarstvo je izabralo Mirjanu Sinčić, koja bi na novo radno mjesto trebala stupiti 1. travnja.Temeljem pristiglih zahtjeva odobrene su dotacije iz gradskog proračuna i to: Hrvatskom časničkom zboru Bujštine 1.000 kuna, Streljačkom klubu "Gusar" iz Novigrada 4.000 kuna za organizaciju Kupa Hrvatske, te Srednjoj školi Leonardo da Vinci Buje 1.000 kuna za organizaciju maturalne zabave.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.