Vijesti

Sredinom srpnja Grad, Lučka uprava i Laguna potpisali sporazum o uklanjanju pontona iz novigradskog Mandrača

06.09.2007. /// Novigrad Vijesti

Spor oko (ne)uklanjanja pontonskih mostova u novigradskom Mandraču, koje bivši koncesionar Laguna Novigrad d.d. unatoč isteku koncesije još u svibnju prošle godine nije željela ukloniti, bit će u konačnici…

Spor oko (ne)uklanjanja pontonskih mostova u novigradskom Mandraču, koje bivši koncesionar Laguna Novigrad d.d. unatoč isteku koncesije još u svibnju prošle godine nije željela ukloniti, bit će u konačnici riješen sporazumno. Naime, sredinom srpnja tri u spor uključe strane - Grad Novigrad i Lučka uprava s jedne te Laguna Novigrad s druge strane strane, zaključile su i potpisale sporazum koji – kako se navodi – „uređuje međusobne odnose između sporazumnih strana s ciljem uklanjanja svih pontona u luci Mandrač“. U uvodu Sporazuma navodi se kako su pontoni u vlasništvu Lagune Novigrad, dok u nastavku Laguna ovlašćuje Lučku upravu i Grad Novigrad da uklone sve pontone u Mandraču, pri čemu će Lučka uprava preuzeti organizaciju cijelog posla u roku koji će sama odrediti, a najkasnije do početka radova na odmuljivanju Mandrača. Grad se pak obvezuje osigurati zemljište za privremeni smještaj uklonjenih pontona, najduže na 90 dana. Laguna će podmiriti sve troškove nastale zbog uklanjanja pontona, definira se u tekstu Sporazuma.U posebnoj točci navodi se međutim kako „sporazumne strane isključuju bilo kakvu mogućnost da postojanje spora između Lučke uprave i Lagune po pitanju korištenja luke Mandrač utječe na konačan ishod uklanjanja pontona“, te se „utvrđuje da uklanjanje pontona iz luke Mandrač ne utječe na ishod spora između Lučke uprave i Lagune Novigrad d.d.“.Završna odredba kazuje kako Sporazum postaje pravovaljan časom potpisivanja od strane sudionika, te u potpisu stoje sada već bivši predsjednik Uprave Lagune Željko Rakamarić, ravnatelj Lučke uprave Umag-Novigrad Sergio Stojnić i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.