Vijesti

Novih 180 milijuna kuna bespovratnih sredstava za mala i srednja poduzeća

14.12.2016. /// Novigrad Vijesti / Gospodarstvo
Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta do kraja će godine objaviti dva natječaja kojima se planira olakšati pristup inozemnim tržištima poduzetnicima do 249 zaposlenih te time povećati njihov izvoz i konkurentnost. Također, u planu je i objava trećeg natječaja usmjerenog sufinanciranju početne proizvodnje novih, inovativnih proizvoda i usluga. Bespovratna sredstva biti će dostupna do iskorištenja sredstava.

Internacionalizacija
Cilj ovog natječaja je povećati sposobnost poduzetnika za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela izvoza u njihovim ukupnim prihodima.
Prihvatljive aktivnosti: sudjelovanje na međunarodnim sajmovima izvan RH; istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda/usluga na novo tržište izvan RH; izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
Iznos potpore: 25.000 - 375.000 kn
Intenzitet potpore: 50% ukupnog iznosa investicije

Certifikacija proizvoda i usluga
Ciljevi natječaja su usmjereni na dostizanje primjenjive razine sukladnosti i certifiicranja proizvoda/usluga/procesa za ciljna tržišta što zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonosi povjerenju kupaca i ostvarenju prodaje na stranom tržištu.
Prihvatljive aktivnosti: stjecanje prava uporabe znakova kvalitete; certificiranje proizvoda, procesa i usluga; akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti.
Intenzitet potpore: 50-70% investicije

Komercijalizacija inovacija
Cilj ovog poziva je uspješna komercijalizacija proizvoda i usluga poteklih od inovativnih ideja poduzetnika. Ovim natječajem želi se podržati inovativna poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.
Prihvatljive aktivnosti: komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja u poslovnu aktivnost; transfer tehnologije, inovativnog razvoja novih ili poboljšanih postojećih proizvoda; angažiranje visokokvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti
Iznos potpore: 500.000 - 7.600.000
Intenzitet potpore: 50% investicije
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.