Ustanove i institucije

Neapolis sport d.o.o. Novigrad

Trgovačko društvo Neapolis sport d.o.o Novigrad u 100-postotnom je vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, osnovano prvenstveno kako bi upravljalo gradskom sportskom dvoranom.

U sportskoj dvorani radi troje djelatnika: voditelj dvorane, koji je jedini zaposlen u Neapolis sportu d.o.o., te čistačica i kućni majstor, koji su zaposlenici tvrtke Neapolis d.o.o. , no ugovorno obavljaju poslove na održavanju objekta. Direktor Neapolis sporta d.o.o. je Alen Luk.

AKTUALNI DOKUMENTI:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)
 

Adresa: Veliki trg 1, Novigrad-Cittanova

Tel.: 757 055

Fax.: 758 260

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.